Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kalvitsan koulun jatkomahdollisuudet kyläntalona

MliDno-2016-2494

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leo Laukkanen

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta päätti 15.9.2016 § 52 esittää kaupunginvaltuustolle Kalvitsan alueen/toiminnan yhdistämistä Haukivuoren alueeseen/toimintaan.  Alueelle kohdistuvista toimenpiteistä ja määräraha-asioista päätetään erikseen, kun aluejohtokunnan vuoden 2017 määräraha on vahvistettu.  Kalvitsan entinen koulu toimii kylätalona ja se vaatii kunnostusta. Kaupunki on esittänyt, että viimeistään 15.9.2017 mennessä tehdään ratkaisu vanhan koulun osalta. Mikäli Kalvitsan kylätoimikunta tai kalvitsalalaiset eivät halua ostaa koulua omaan käyttöönsä.  Kaupunki tulee myymään kiinteistön. Kaupungin eräänä vaihtoehtona on se, että ostajataho olisi sellainen, joka itse rupeaisi jalostamaan kiinteistöä ja mahdollisesti myös vuokraisi siitä tiloja kylätoimikunnan käyttöön jatkossa.

Rakennusta esitetään Leader-rahoituksen piiriin ja organisoijana toimisi Kalvitsan kylätoimikunta. Aluejohtokunnan puheenjohtaja on neuvottelut Veen`jakaja organisaation edustajan kanssa ja Jouko Pilkkakankaan kanssa Leader-rahan käytöstä. Sitä on saatavilla, jos kiinteistö on kylätoimikunnan hallinnassa mutta tukiraha ei koske vuokrakompensaatiota vaan kiinteistön kunnostamista ja jalostamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Näillä taustatiedoilla aluejohtokunta ehdottaa, että Kalvitsan kylätoimikunta selvittää itse toimintavaihtoehdot helmikuun loppuun 2017 mennessä ja ottaa suoraan yhteyden kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttiseen ja Veen´jakaja organisaatioon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

13.1.2017

Kalvitsan kylätoimikunta on ilmoittanut aluejohtokunnan puheenjohtajalle, että se ei osta kyseistä kiinteistöä mutta on valmis vuokraamaan kiinteistön uudelta omistajalta käyttötiloja. Aluejohtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut kiinteistöjohtaja Hyttiselle, että Kalvitsan koulun myyntitoimet voi käynnistää heti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.