Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Haukivuoren aluejohtokunnan käyttötaloussuunnitelma 2017

MliDno-2017-346

Kuvaus

PAINOPISTEALUEET V. 2017

Haukivuoren aluejohtokunta jatkaa vanhalla rakenteella 12.6.017 saakka, jolloin Mikkelin kaupunginhallitus päättää aluejohtokunnan uudesta aluejohtokunnan koosta: puheenjohtaja + kuusi (6) jäsentä ja heille varahenkilöt. Tähän tavoitteeseen päästään kuulemalla alueen asukkaita monipuolisesti (digitaalisesti, asukasillat) jonka jälkeen aluejohtokunta tekee henkilöehdotukset kaupunginvaltuustolle. 

Vuoden budjetin perusrahaosuus on 35.000 euroa. Lisäksi haetaan aktiivirahaa strategisten suunnitelmien toteuttamiseksi sekä suunnitellaan yhteistyössä 21.2.2017 yhdessä teknisen johtaja Jouni Riihelän kanssa viraston vastuualueelle kuuluvien syksyn katselmuksen mukaisten suunnitelmien toteuttamiseksi alkukesän aikana (vanha tori, viheralueet vanha Siwa/Osuuspankki, sataman hiekkakentän pinnoitus ja metsän maisemoinnin loppuun suorittaminen/vuosittainen siistiminen) Pohjois-Savon ELYn vastuulla olevat uudet linja-autokatokset rakennetaan Asemankylän ja kirkonkylän tienristeykseen sekä Saksalanharjun pysäkeille. ELY vastaa myös       tienvarsinurmikoinen jatkuvasta hoidosta kesän aikana. Toimenpiteisiin kuuluvat lisäksi ojien puhdistaminen.

Porsaskoski – Nykälän tien suunnalla ja Keskustien varressa sekä niiden ympärillä olevan metsän siistiminen ELYn vastuualueen mukaisesti sekä sadevesikaivojen puhdistus. Muut lisärahoitustarpeet ja avustukset osoitetaan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle kesän ja syksyn aikana, kun lautakunta lähtee toimimaan. Toimenpiteitä jatketaan aluejohtokunnan 18.11.2014 ja keväällä 2015 tarkennetun strategian linjausten mukaisesti, mutta kuitenkin siten, että strategiaa tarkistetaan ohjaamaan toimintoja v. 2017- 2021 sekä samalla painopistealueiden tavoitetasoja tarkistetaan aluejohtokunnan resurssien mukaisesti.

Vuosien 2017-2019 painopistealueet ovat:

 1. Haukivuoren sataman loppuun saattamien vv. 2017-2018
   
 2. Haukivuoren omakoti- ja teollisuustonttien lisäkaavoitus strategianjakson aikana
   
 3. Haukivuoren päiväkodin rakentaminen v. 2019 mennessä nykyisen ala-asteen koulun paikalle
   
 4. Haukivuori-talon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
   
 5. Hyvinvointiaseman ja kirjaston nykytoiminnan laajuuden jatkuvuuden varmistaminen
   
 6. Haukivuoren asuin- ja vapaa-ajantonttien markkinointi sekä muiden markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toimenpiteet v. 2017-2018 aikana Xamk-opinnäytetyön esitykset huomioiden
   
 7. Tele- ja puhelinliikenteen toimivuuden oleellinen parantaminen haja-asutusalueella ja siihen vaikuttaminen
   
 8. Kyyveden vedenlaadun varmistaminen hyvä-tasolla yhteistyössä kalastus- /kalatalousalueen kanssa
   
 9. Frisbee-golf-toimet vaiheittain: vaihe 1, satama ja ala-asteen kenttä (2017), vaihe 2, täysimittainen rata Rantokankaalle v. 2019 mennessä
   
 10. Haukivuoren pohjoisen ja Häkkilän suunnan pyöräreittien toimivuuden ja opastuksen kuntoon laitto kesän 2017 aikana
   
 11. Häkkilän eräpolun ja melontareittien laavujen kunnon varmistus
   
 12. Leikkipaikkojen kunnostus ja huolto
   
 13. Tuliniementien ja Luhtitien suunnitelmien toteuttamisen aktivointi
   
 14. Juna- ja linja-autoliikenteen toimivuuden varmistaminen
   
 15. Aluejohtokunta ei osallistu asuntomessuillle mutta aluejohtokunnan puheenjohtaja osallistuu Helsinign matkamessuille 6.-10.4.2017.
   
 16. Vuosittaisen kesäkalenterin tekeminen yhteistyössä Haumedian kanssa
   
 17. Matkailuopastuksen varmistaminen
   
 18. Torin ja sataman kesäkioskin toimivuus
   
 19. Haukivuorelaiset ry:n ja aluejohtokunnan yhteistyön tiivistäminen
   
 20. Haukivuori-esitteiden ylläpito ja uudistaminen
   
 21. Haukihallin käytön aktivointi
   
 22. Veneiden laskupaikkojen lisääminen
   
 23. Talviliikuntapaikkojen turvaaminen Asemankylällä
                                 
  Arvio Arvio
  1.1.-31.5.2017 1.6.-31.12.2017
Kokouspalkkiot ym. 5600 6000
Palvelut 6000 6400
Tarvikkeet 0 300
Avustukset 2000 3000
Sisäiset kulut 500 900
Muut kulut 3000 1800
Tulot 0 -500
Yhteensä 17100 e 17900 e

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Esitetään aluejohtokunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohta 15. muutettiin seuraavaksi: Aluejohtokunnan puheenjohtaja osallistuu Helsingin matkamessuille 6.-10.4.2017.