Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Asukkaiden kuulemistilaisuus, Haukivuoren aluejohtokuntaan valittavaksi esitettävistä jäsenistä kaudelle 2017-2020

MliDno-2017-188

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Kunnallisvaalit pidetään 9.4.2017 ja kaupunginvaltuusto nimeää jäsenet 12.6.2017 seitsemän varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.  Nykyinen aluejohtokunta järjestää yleisen kuulemistilaisuuden, 15.5.2017 mennessä, jossa kartoitetaan tulevia jäseniä aluejohtokuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta tiedottaa kunnallisvaalien jälkeen 9.4. uuden aluejohtokunnan valinnasta Haukivuoren kotisivuilla (www.Haukivuori.fi), Haukivuoren Seudussa ilmoituksella ja Fasebookissa. Lisäksi aluejohtokunta järjestää yleisen asukkaiden kuulemistilaisuuden 19.4.2017 Haukivuoren Yhtenäiskoululla, jossa selvitetään valintaperusteita- ja valintajärjestelmää.

Aluejohtokunnan keskeisenä tehtävänä vv. 2017 - 2021 on strategisin toimenpitein kehittää Haukivuoren elin- ja vetovoimatekijöitä niin, että paikallis- ja vapaa-asukkaiden määrä pitäjän alueella  kasvaa enemmän kuin vuosittainen väestön kuolleisuus tai muu poistuma.

Ehdotus jäsenehdotuksista jätetään kirjallisesti 21.4.2017 klo 16.00 mennessä Haukivuoren kirjaston yhteispalvelupisteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.