Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 23.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Asemankylän metsän maisemoinnin jatkaminen 2017

MliDno-2016-2492

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leo Laukkanen

Kuvaus

Haukivuoren asemankylän edustalla on käynnissä metsänmaisemointi Kyyveden näkyvyyden lisäämiseksi kantatie 72:lle  ja asemankylälle. Hanke on puolivälissä ja siksi on tärkeää, että siihen saadaan resurssit maisemoinnin loppuun saattamiseksi. Oleellista on myös se, että maisemointityön jälkeen vuosittain suoritetaan pienvesaikon poistaminen samoin kuin pieneltä osin nurmikkojen kuntoon saattaminen, jolloin isoimmat metsänhoitoprojektit jäävät tulevaisuudessa pois. Ulkopuolisten taholta on myös aktivoiduttu ympäristön kunnostamisessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Asemankylän maisemointia jatketaan edelleen kaupungin ja metsänhoitoyhdistyksen kanssa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Haukivuoren satamaan saakka, heti keväällä lumi- ja routatilanteen niin salliessa. Vastuutoimessa on Veli Manninen ja Olli Lahti. Olli Lahti on yhteydessä yksityisiin maanomistajiin suunnitelman toteuttamiseksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

24.2.2017

Haukivuoren Asemankylän edustalla on käynnissä metsänmaisemointi Kyyveden näkyvyyden lisäämiseksi kantatie 72 tielle, junanradalle ja asemankylälle. Hanke on puolivälissä ja siksi on tärkeää, että siihen saadaan resurssit maisemoinnin loppuun saattamiseksi. Oleellista on myös se, että maisemointityön jälkeen vuosittain suoritetaan pienvesaikon poistaminen samoin kuin pieneltä osin nurmikkojen kuntoon saattaminen, jolloin isoimmat metsänhoito-projektit jäävät tulevaisuudessa pois. Kyyveden rannanomistajat ovat myös aktivoituneet ympäristön kunnostamisessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään Mikkelin kaupungille, että tarvittava maisemointityö pienvesaikon poistamisen ja nurmikkojen kuntoon saattaminen toteutetaan tänä kesänä ja jatkossa kaupungin omana työnä.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

  1. Vesaikon poisto toteuttaisiin Mikkelin kaupungin Salvos-hankkeena. Sataman koirapuiston alueen koivikon harventaminen ja pienpuuston poistaminen. Rautakadun ja kantatien 72 välisen puuston harventaminen. Tavoitteena on, että kiinteistöillä ESE ja Kyyveden Saha harventaisivat tonteilla olevaa puustoa.
  2. Suojatien ja Välitien risteysalueella näkyvyyden parantaminen, puusto estää näkyvyyden, Frilanderin tontin kohdalla.
  3. Haukivuoren Sataman ja palokunnan käytössä olevan saunan välissä olevan puuston harvennus/siistiminen.
  4. Anna-Liisa Hotti ilmoitti kirjeessä puuportaikon huonosta kunnosta Supan huoltoaseman piha-alueelta keyvyen liikenteen väylälle, samoin ilmoitti alueen huonosta kunnosta.  

Tiedoksi

Mikkelin tekninen toimi