Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vuoden haukivuorelaisen ja Vuoden nuoren haukivuorelaisen valinta yhdessä yrittäjien kanssa ja valintaperusteet sekä aluejohtokunnan edustajien nimeäminen

MliDno-2018-413

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta on ollut yhdessä yrittäjien kanssa valitsemassa Vuoden haukivuorelaista ja Vuoden nuorta haukivuorelaista ainakin 12 vuotta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään Yrittäjäyhdistyksen edustaja Harri Kohvakalle, että ko. valintaperusteet selkeytetään yhdessä yrittäjäyhdistyksen ja aluejohtokunnan edustajien toimesta ja esitetään kirjallisessa muodossa ennen seuraavia valintoja. Aluejohtokunta esittää kokouksessaan kaksi henkilöä valmistelemaan näitä periaatteita ja suorittamaan vuoden 2018 valinnat.

Päätös

Vuoden nuoren haukivuorelaisen valintakriteereitä aluejohtokunta täsmensi omalta osaltaan seuraavasti: Valittavan nuoren tulee olla alle 35 -vuotias, asua Haukivuorella ja tuoda Haukivuorta positiivisesti esille menestyen joko yhteiskunnallisesti, liikunnan/urheilun tai kulttuurin kautta.

Vuoden haukivuorelaisen valintakriteereitä aluejohtokunta täsmentää seuraavasti:
Vuoden haukivuorelaiseksi valitaan henkilö, joka on tehnyt Haukivuoren kokonaisuuden, ihmisten toiminta- ja viihtyvyysedellytysten sekä hyvinvoinnin eteen töitä ja/tai tuo Haukivuorta esille alueen ulkopuolelle omatoimisesti tai verkostoja käyttäen ja hallitsee nykyverkostomaisentyöskentelyn perusperiaatteita.

Aluejohtokunta nimesi Vuoden haukivuorelaista ja Vuoden nuorta haukivuorelaista valitsemaan, yhdessä yrittäjäyhdistyksen edustajien kanssa, Pekka Moilasen  ja Leo Laukkasen.

Valinnat julkistetaan seuraavan kerran kesämarkkinoilla 7.7.2018.

Tiedoksi

Harri Kohvakka

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat