Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Uuden päiväkodin suunnittelun käynnistäminen

MliDno-2018-446

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan valmistelutyöryhmässä kuultiin Eveliina Naumasen selvitys Haukivuoren päiväkodin suunnittelutilanteesta, jonka tiimoilta pidetty kolme palaveria. Tarjouskilpailu on keväällä 2018 ja rakentaminen alkaa loppukesästä 2018. Kapasiteetiksi on kaavailtu 70 henkilöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta ehdottaa, että kapasiteetti nostetaan 90 henkilöön, koska alueelle on syntynyt viime vuosina merkittävästi lapsia, muun muassa vuonna 2017 16 lasta. Määrä on paljon suurempi kuin esimerkiksi Seudun kuntien alueella. Aluejohtokunnan strategiset suunnitelmat jotka lähivuosina keskittyvät paikallis- sekä vapaa-ajan väestömäärän kasvuun, tonttikaavoituksen lisäämiseen. Yksi segmentti on nuoret parit ja perheet. Näillä toimilla jo lyhyellä ja keskipitkillä tähtäimellä lisätään väestömäärää

Päätös

Hyväksyttiin Eveliina Naumasen kirjallisella lisäyksellä, että uuden päiväkodin suunnittelussa on huomioitava päiväkodin muunneltavuus eri käyttötarkoituksiin ja käyttötarkoituksen laajentamisen mahdollisuus, johon tulevaisuudessa vaikuttaa mm. maksuttoman varhaiskasvatuksen mahdollinen toiminnan käynnistäminen Mikkelin kaupungissa.

Tiedoksi

Uuden päiväkodin suunnittelujohto, Haukivuoren päiväkodin johtaja, Eveliina Naumanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat