Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys ja valmistelutyöryhmän pöytäkirja sekä lisäasioiden listaus.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että seuraavat asiat käsitellään §:ssä 25 Muut asiat

  1. Haukivuoren aluejohtokunnan strategian saattaminen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaikille sen jäsenille sekä toimenpiteeksi osin sisällyttää asioita ja toimenpiteitä myös kaupungin strategiaan
     
  2. Aluejohtokunnan arvio kaupungille valtuutettu Marita Hokkasen valtuustoaloitteesta 
     
  3. Lausunto varhaiskasvatuksen maksuttomuuden vaikutuksesta Haukivuoren uuden päiväkodin rakennussuunnitelmiin.

Hyväksyttiin lisäyksillä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat