Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Toimistohuoneen vuokraus etätyö- ja vapaa-ajan asukkaiden käyttöön Haukivuoritalolta

MliDno-2018-444

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoritalolta on vuokrattavissa toimistohuoneita. Aluejohtokunta on valmistelutyöryhmässään keskustellut yhden toimistohuoneen vuokraamisesta kokeiluluontoisesti ajalle 1.6.-31.8.2018 vapaa-ajanasukkaiden ja etätyöläisten käyttöön. (Olli Lahden entinen huone.) Toimet liittyvät nyt aloitettavaan vapaa-ajan ja paikallisasukkaiden uushankintaan-prosessiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esitettää kaupungilta vuokrattavaksi Haukivuori-talolta yhtä toimistohuonetta kokeiluluontoisesti ajalle 1.6.-31.8.2018 vapaa-ajanasukkaiden ja etätyöläisten käyttöön. Liittyy aluejohtokunnan markkinointiprojektiin pääkaupunkiseudulle muun muassa vapaa-ajan asukkaiden aktivoimiseksi ja etätyöntekijöiden saamiseksi alueelle sekä jo olemassa olevien asukkaiden palveluun. Haukivuoren haja-asutusalueella on katvealueita puhelin- ja teleliikenteelle. Ko. markkinointi- ja vuokraustoimiin ei nykybudjetissa ole varoja, vaan toimenpide on osa aikaisemmin esitettyä strategista toimenpidettä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilakeskus Jarkko Hyttinen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat