Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

 • Tapaamisneuvottelu 29.12.2017 Haukivuorelaiset ry:n puheenjohtajan uuden puheenjohtajan,​ apteekkari Liikasen kanssa. Puheenjohtaja informoi aluejohtokunnan strategiaa sekä siihen liittyviä asioita sekä toivoi,​ että yhteistyö ja vuorovaikutus aluejohtokunnan suuntaan paranisi mm. pöytäkirjainformoinnilla. Aluejohtokunnan strategiset linjaukset ja täydelliset pöytäkirjat kirjataan reaaliajassa www.haukivuori.fi -​sivuille.
   
 • 8.1.2018 Neuvottelu osallisuuskoordinaattori Linda Asikaisen kanssa;​ valmistelutyöryhmän kokousasiat,​ asialista ja muut työt. Sovittiin,​ että puheenjohtaja tekee työn,​ koska osallisuuskoordinaattori ei tunne asioita.
   
 • 8.1.2018 neuvottelu Veej´jakaja ry:n toiminnanjohtaja Anssi Gynterin kanssa,​ Leader-​rahoitustiedon ja käytännön hakemusopastuksen järjestämiseksi ry-​yhdistysten edustajille Haukivuorella. Samalla arvioitiin Kyyvesi-​kirjan rahoituskonsepti ja -​mahdollisuudet leader-​rahoituksena. Veej´jakaja asioiden selvittämiseksi on kutsuttu aluejohtokunnan toimesta,​ 21.2.2018 klo 17.00,​ Haukivuoritalolle rekisteröityjen yhdistysten edustajat. Ilmoittautuminen 19.2.18 mennessä Yhteispalvelupisteen.
   
 • 10.1.2018 neuvottelu Kauppakamarin ja aluejohtokunnan yhteistyön,​ vaikuttamisen sekä edunvalvonnan lisäämiseksi juuri nimetyn uuden toimitusjohtajan,​ Teppo Leinosen,​ kanssa.
   
 • Yhteistyöneuvottelu 16.1.2018 Haukivuoritalon ja Seurakunnan toiminnan edistämiseksi. Kartoitettiin seurakunnan vaihtoehtoa tulla vuokralle ko. tiloihin (Liisa Pulliaisen muistio,​ liite 1).
   
 • Kesäkioskin hoitajan ja aukioloaikojen sopimus on vahvistettu,​ saatetaan julkisuuteen,​ kun hoitaja antaa itse luvan.
   
 • Haukivuoren kirkonkylän kulttuurimaiseman ja ympäristön historian selvitystyö (Tarkiainen/Niilo-​Rämä) ja jatkotoimenpiteet sekä esitteen painaminen.
   
 • Puheenjohtajan toimenpiteet junaliikenteen aikaansaamiseksi (kirjeenvaihto ministeri Berner ja Leppä) ja muut jatkotoimet (liite nro 2 ja 3).
   
 • Aluejohtokunnan työnjaon täydentäminen ja eri projektiryhmät 21.1.2018 (liite nro 4).
   
 • Urheiluseurojen aktivointi-​ ja yhteistyökokous iltakahvin merkeissä 5.1.2018 Haukivuoritalolla osana Haukivuoren verkostomaisen työskentelyn vahvistamisena sekä tapahtuma-​ ja näkyvyystoimien lisääjänä lähivuosina. Esitetään keinoja urheilutoimien ja siihen liittyvien tapahtumien vahvistamiseksi Haukivuorella. (Liite 5.)
   
 • Haukivuoren tele-​ ja puhelinliikenteen parantaminen, työryhmällä Juha Putkonen/Leo Laukkanen. Tavoitteena on Haukivuoren alueen toimien kehittäminen pääkohteena haja-asutus: etätyö,​ yrittäjyys,​ luomu jne. edellytysten parantaminen. Liitteenä MPY/Putkosen ehdotus alueen toimien parantamiseksi: uudet mastot,​ antennien suuntaamiset. (Liite 6.)
   
 • Aluejohtokunnan joulunavausmarkkinoiden kyselyiden yhteenveto. Liitteenä kyselyn yhteenveto (Vahvaselkä/Laukkanen). Kyselyä käytetään ensi sijaisesti eri toimintaryhmien aktivoimiseksi (Haukivuorelaiset ry,​ urheiluseurat/Haukivuori/Kalvitsa,​ muut yhdistykset),​ tapahtumien ja näkyvyyden lisäämiseksi Haukivuorella,​ sen ympäristökunnissa ja Mikkelissä. (Liite 7.) Kyselyn tulokset on saatettu tiedoksi Haukivuorelaiset ry:lle ja urheiluseurojen johdolle.
    
 • Vapaa-​ajan ja paikallisasukkaiden kuulemis- ja tapahtumatilaisuus järjestetään kesä-​heinäkuussa. Ajankohta tarkentuu palvelukalenterin ilmestyttyä ja raatihenkilöstön aikataululjen varmistuttua. Järjestetään vastuuhenkilöpaneeli,​ jonne kutsutaan VR:n johdon edustaja sekä Mikkelin kaupungin edustajat,​ Jouni Riihelä ja Liisa Heikkinen. Raatia voidaan vielä tarvittaessa täydentää.
   
 • ELY-​keskus on hyväksynyt aluejohtokunnan alkuperäisen strategisen esityksen mukaisesti tienvarsimainokset sijoitettavaksi Asemankylän kahta puolta (liite 8 ja 9). Asia on siirretty Haukivuori Nousuun-​projektille toteutettavaksi,​ koska heillä on taloudellisia resursseja toimenpiteiden loppuun saattamiseksi. 23.1.2018 ELY-​keskus on hyväksynyt toimenpiteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Aluejohtokunta hyväksyi tiedoksi saatetut asiat ja perusti työryhmän valmistelemaan vapaa-ajan- ja paikallisten asukkaiden kuulemis- ja tapahtumatilaisuutta Hauki-Hallilla. Työryhmään nimettiin Leo Laukkanen, Minna Saloviin, Niina Koponen ja Mikko Pöyhönen. Lisäksi työryhmään pyydetään mukaan tarvittaessa yrittäjäyhdistyksen paikallinen edustaja. Kokoonkutsujana Leo Laukkanen.

 

Tiedoksi: Mikkelin Yrittäjät Haukivuoren jaosto pj Harri Kohvakka


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat