Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Satamaan hankittujen pyörien suojaus (katos) ja hallinnointi

MliDno-2017-2287

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitykset otsikon mukaisten toimintojen hoitamiseksi: Esitetään tilahallinnolle katoksen rakentamista pyörien suojaksi. Arvioidaan myös sähköpistokkeen mahdollista vetämistä sähköpyörälle. Pyörien seurantaa, hoitamista ja lukitusta ehdotetaan kioskin wc:n hoitajalle, joka on Juha Kantanen. Hän on toimittanut tarjouksen aluejohtokunnan puheenjohtajalle. Pyörien jakelu sekä kuittaustoimenpiteet ehdotetaan neuvoteltavaksi kioskinhoitajan tehtäviksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Ehdotetaan rakennettavaksi kioskiin lisäosa pyörille suojaksi. Kaupungin kiinteistöjohtaja, Jarkko Hyttinen, on ehdottanut, että projekti voitaisiin mahdollisesti toteuttaa työllisyyspalvelujen kautta. Heillä ei ole muita resursseja. Mikäli työtä ei pystytä suorittamaan kaupungin toimesta, valmistellaan vaihtoehdot tehdä se aluejohtokunnan omana työnä.

Alustavasti on sovittu, että Juha Kantanen (wc-valvoja) ottaa vastuun kioskin lisäosan huollosta ja lukitsemisesta sekä talviaikoina pyörien ja akkujen siirtämisestä sisätiloihin. Alustavasti on kioskinhoitajien kanssa sovittu, että he ottavat vastuulleen pyörien luovuttamisen ja vastaanottamisen todentamalla henkilöllisyyden ja ottamalla pyörän käyttöönottokuittaukset. Molemmat toimet täsmennetään vielä, kun suojarakennus on tehty.

Päätös

Harri Kaipainen työllisyyspalvelusta on ilmoittanut, että he voivat hoitaa lisäosa rakennuksen toukokuun alussa.

Sovittiin, että Juha Kantanen (wc-valvoja) ottaa vastuun kioskin lisäosan huollosta ja lukitsemisesta sekä talviaikoina pyörien ja akkujen siirtämisestä sisätiloihin.

Neuvotellaan kioskinhoitajan kanssa, että ottavat vastuun pyörien luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

Tiedoksi

Tilakeskus Jarkko Hyttinen, Juha Kantanen, Kesäkioskin hoitaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat