Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Muut asiat

Valmistelija

 • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaesa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Aluejohtokunnan jäsenet hyväksyivät §:ssä 4 tässä pykälässä käsiteltävät muut asiat, sekä §:ssä 18 skeittirataa koskeva asia käsitellään erikseen tässä pykälässä.

 1. Haukivuoren aluejohtokunnan strategisten linjausten lähettäminen tiedoksi Kaupunginhallitukselle ja kaikille sen jäsenille toimenpide-ehdotukseksi osin sisällyttää asioita ja toimenpiteitä Kaupungin strategiaan sekä taustaksi ymmärtää Haukivuoren aluejohtokunnan toimintakentän laajuutta ja merkitystä kaupunkikokonaisuuden kehittämiseksi. (Liite 1.)
   
 2. Arvio Kaupunginhallitukselle valtuutettu Marita Hokkasen valtuustoaloitteesta, joka vaatii suunnittelua ja valmistelua ennen aloitteessa esitettyjä yhteiskeskusteluja
   
 3. Lausunto varhaiskasvatuksen maksuttomuuden vaikutuksesta Haukivuoren uuden päiväkodin rakennussuunnitelmiin
   
 4. Lasten ja nuorten skeittirata Yläasteen ja Haukivuoritalon väliin alustava kustannusarvio 10 000 €. Valmisteluja on suoritettu laajasti nuorten keskuudessa niin nuoriso-ohjaajan ja ajk:n puheenjohtajan toimesta Haukivuorella. Viimeinen nuorten toivomusehdotus on, että skeittirata mahdollistaa myös pyörien käytön. Tavoitteena on tämä lähtökohta. Skeittiradan paikaksi esitetään päiväkodin urheilukentän taka-aluetta varmistamaan sen turvallinen käyttö päiväkotitoiminnan alettua.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta käsittelee kokouksessaan muut asiat.

Päätös

 1. Hyväksyttiin.
   
 2. Esitetään, että kaupunginhallitus organisoi ensin kaupungin osa-alueiden johdot ja toimikunnat ajan tasalle sekä esittää heitä kokoontumaan ja tekemään konkreettiset toimintasuunnitelmat alueensa kehittämiseksi. Nyt ne ovat alueilla joko kokonaan tekemättä tai hyvin eritasoiset. Sen jälkeen vasta on mielekästä järjestää keskusteluja, joilla saadaan jotain konkreettista aikaiseksi. Aluejohtokunnilla on jo omilla sivuillaan strategialinjauksensa nähtävillä.
   
 3. Haukivuoren uuden päiväkodin suunnittelussa on huomioitava päiväkoti tilan muunneltavuus eri käyttötarkoituksiin sekä otettava huomioon käyttötarkoituksen laajentamismahdollisuus, josta nyt on tullut julkisuuteen maksuttoman varhaiskasvatuksen mahdollisuus.
   
 4. Hyväksyttiin skeittiradan perussuunnitelma, jota tarkennetaan vielä kaupungin liikuntalautakunnan kanssa. Perustettiin työryhmä Mikko Pöyhönen, Seppo Kantanen ja Niina Koponen toteuttamaan yhdessä kaupungin kanssa ko. suunnitelma, johon sisältyy myös talkootyötä, johon pyritään saamaan mukaan paikallista skeittiä harrastavaa nuorisoa ja heidän vanhempiaan.


 
Tiedoksi: Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, liikuntalautakunta, nuoriso-ohjaaja Mikko Koponen
 
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat