Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Lasten ja nuorten pilkkitapahtuma 10.3.2018 Haukivuoren satamassa

MliDno-2018-417

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jo perinteeksi muodostunut pilkkitapahtuma järjestetään 10.3.2018 klo 10-13 Haukivuoren satamassa. Kilpailun sarjat ja palkintomenetelmä ovat uudistettu 11.2.2018 kokousmuistion mukaisesti (liite 1).

Aluejohtokunta on mukana järjestämässä tapahtumaa, ja sen pääroolina on varmistaa otsikon mukaisen tilaisuuden tiedottaminen aikaisemmalla määrärahalla. Lehti-ilmoitukset laitetaan Kaupunkilehteen sekä Haukivuoren Seutuun, minkä lisäksi tehdään puffit muihin lehtiin ja radioihin. Maksimi määrärahatarve on 500 €. Tapahtuman julisteet tilataan Haumedian kautta aikaisemmin sovittujen periaatteiden mukaisesti. Aluejohtokunnan tiedostusvastuun hoitaa Petri P. Pentikäinen. Jäätilanne tarkistetaan 24.2.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunnan ottaa kokonaisvastuun tapahtuman markkinoinnista, ilmoituksista ja sosiaalisen median näkyvyydestä (liitteen 1. mukaisesti). Määrärahaksi ehdotetaan enintään 500 €. Aluejohtokunnan vastuuhenkilönä on Petri P. Pentikäinen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat