Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kyyvesi –kirjan tuottaminen

MliDno-2017-2288

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta ottaa alussa päävastuun Kyyvesi -kirjan tekemisen käynnistämisestä sekä organisoinnista. Kyyvesi kirjan suunnittelu- ja ideointi tapaamisessa (Haukivuoritalo 11.1.2018) läsnä olleet tahot muodostavat asian ohjausryhmän (liite 1.), jonka kokoonpanoa tarkistetaan tarvittaessa myöhemmin. Prosessin pääkohdat esitetään liitteessä 1. (Ajk:n strategia kohta 23.). Kirja koetaan tärkeäksi myös alueen markkinoimiseksi nykypäivän vetovoimatekijöiden kannalta. Niitä ovat tutkimusten mukaan metsäalueet, järvet ja puhdas luonto. Kirjan on tarkoitus olla markkinoilla kesään 2019 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta ottaa alkuvastuun Kyyvesi –kirjan alkuvaiheiden käynnistämisestä sekä organisoinnista. Projekti on käynnistetty 11.1.2018, liitteen 1. mukaisesti. Kirjan keskeiset tavoitteet ja kirjan pääjatkokäyttö, joka on strategialinjausten mukaisesti, alueen markkinointi ja informointi uuden vapaa- sekä paikallisasutuksen lisääminen. Ohjausryhmän muodostavat liitteen mukaisesti Kyyvesi kirjan suunnittelu- ja ideointitapaamisessa Haukivuoritalolla 11.1.2018 paikalla olleet lisäyksellä Pekka Sojakka (ELY-keskus). 

Kirjaprojektin seuraava kokous on 26.2.2018. Projektivastuu siirretään Kyyveden kalastusalueelle. Aluejohtokunta esittää myös, että kirjan työryhmän puheenjohtajaksi esitetään Matti Vallia ja  jäseniksi Petri. P. Pentikäistä ja Saku Niilo-Rämää, joiden työnjakoa kirjan valmistumiseksi on alustavasti määritelty. Kirjan ohjaus- ja tukiryhmänä toimii 11.1.2018 muistion mukainen ohjausryhmä (liite 1). Projektin jatko esitetään pääosin hoidettavaksi Kalastusalueen toimesta Veej´jakaja ry:n ja Leader-rahoituksen kautta. Kirjan kokonaiskustannukseksi arvioidaan n. 30 000 €. Lähtökohtana on laadukas kuvakirja!

Päätös

Hyväksyttiin lisätiedolla, että Kirjaprojektin toinen kokous on siirretty pidettäväksi Kyyveden kalastusalueen vuosikokouksen (22.3.18) ja uuden Kyyveden osakaskunnan järjestäytymiskokouksen (27.2.18) jälkeen 26.3. klo 13.00 Haukivuoritalolle, koska siellä tulee mm. uusia henkilövalintoja.

Tiedoksi

ELY-keskus Pekka Sojakka, Petri P. Pentikäinen, Saku Niilo-Rämä, Kyyveden kalastusalue Olli Kauppinen ja Matti Valli, Kotiseutuyhdistys Kari Rämö, Kangasniemen kunnanjohtaja Risto Nylund, Metsäkeskus Jouni Kivinen, Mikkelin kaupunki Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat