Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

Merkitään, että tätä kokousta oli seuraamassa Ruralia instituutista tutkija Päivi Pylkkänen, jonka hanke tutkii maaseudun toimielinten toimintaa havannoiden, lukien ja kuunnellen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat