Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Juna- ja linja-autoyhteyksien parantaminen Haukivuorelle

MliDno-2015-1248

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta on generoinut ja esittänyt jatkuvasti v. 2014 lähtien junavuorojen pysäyttämistä Haukivuorella. 5.2.2017 alkaen on esitetty kokeilujärjestelmää kolmella Inter-city-vuorolla molempiin suuntiin. Koko ajan yhteys on ollut VR:n ylimpään johtoon tai sen muuhun organisaatioon henkilökohtaisilla käyneillä tai kirjeitse. Myös ministerit Anne Berner ja Leppä ovat osallistuneet aktiivisesti vaikuttamiseen suorittamalla useita neuvottelukäyntejä VR:n johdon luona. Myös kirjeenvaihto on ollut aktiivista. Mikkelin alueen verkostoista asiaan ovat osallistuneet Mikkelin kaupungin operatiivinen johto, AVI:n edellinen ja maakuntaliiton johto. VR ei ole osoittanut toimenpiteistä huolimatta mitään mielenkiintoa asiaan. Liitteenä on viimeinen kirjeenvaihto aluejohtokunnan puheenjohtajan ja ministeri Bernerin kanssa. 12.2. on sovittu, että maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja junayhteyksistä vastaava yhteyshenkilö Marko Tanttu arvioivat mahdollisuuksia vaikuttaa uusilla keinoilla liitteessä ajk:n puheenjohtajan esittämään omistajaohjausministeri Lintilän kautta junavuorojen pysähtymiseen. Myös kaupunginjohtajan ja ajk:n puheenjohtajan 15.2. neuvottelussa suoritetaan sama arvio. Jos asialla katsotaan olevan vaikutusta, järjestetään vielä käynti VR:n johdon luona tätä kautta. Myös ministeri Leppään ollaan yhteydessä 15. – 16.2. päivinä.

Linja-autovuorot Mikkelin ja Pieksämäen välillä eivät vastaa käyttäjien tarpeita. Ongelmana on Mikkelin ja Pieksämäen junavuorojen sopeutuminen lähteviin linja-autovuoroihin, kesä- ja viikonloppuliikenne sekä paluuliikenne illalla Mikkelistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esittää, että Mikkelin kaupungin kyytineuvo selvittää ja koordinoi junien jatkoyhteydet Mikkelistä Pieksämäelle ja Pieksämäeltä Mikkeliin sekä ehdottaa VR:lle osaa kyseisten vuorojen liittäminen JunaBussi-järjestelmään. Varmistetaan erityisesti kesäajalle liikenneyhteydet Haukivuorelta. Esitetään pysyvää jatkoyhteyttä ilta-aikaan, joka lähtee Mikkelistä Haukivuoren suuntaan klo 21:30. Perusteluina esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumien, harrastustoiminnan ja vuorotyön päättymisajankohta sekä muiden vapaa-ajan viettomahdollisuuksien lisääntyminen.

Myös junavuorojen pysähtymistoimia jatketaan edelleen. Puheenjohtaja on Asko Kohvakan, LS:n omalla nimellä, tehdyn kirjoituksen pohjalta toistanut ehdotukset junavuorojen pysäköimiseksi ja JunaBussi-järjestelyt Haukivuorelle, ministereille, Berner ja Leppä sekä VR:n johdolle. Toimenpide on lähetetty tiedoksi maakunta- ja kaupungin johdolle. Maakuntajohtaja on myös esittänyt VR:n johdolle JunaBussi yhteyksien kuntoon saattamista keskeisille junavuoroille.

Päätös

Saatettiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki liikenneinsinööri Liisa Heikkinen, ELY-keskus liikennöinti Kuopio

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat