Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Haukivuoritalon talkookunnostaminen

MliDno-2017-1489

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoritalon kuluneita osia kunnostetaan maalaamalla talkoojärjestelyin. Nimetään esityksenä aluejohtokunnalle vastuuhenkilöt ja arvioidaan talkooaika, toimenpiteet sekä muut järjestelyt ja kustannukset. (Ajk:n strategia kohta 13.)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että alkukesästä suoritetaan jälleen talkootyöllä aluejohtokunnan johtamana takaseinän kunnostaminen ja kahden huoneen saattaminen toiminta- ja vuokrauskuntoon. Tilapalvelulle ehdotetaan hoidettavaksi perinteisesti tarvikkeet ja telinevuokrauksen. Vastuuhenkilöinä aluejohtokunnalta päävastuuhenkilönä Pekka Moilanen ja jäseninä Mikko Pöyhönen ja Minna Saloviin.

Päätös

Hyväksyttiin. Pekka Moilanen toimii työryhmän vetäjänä.

Tiedoksi

Tekninen johtaja Jouni Riihelä, Tilakeskus Jarkko Hyttinen, Kotiseutuyhdistys Kari Rämö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat