Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Haukivuoren markkinointisuunnittelun käynnistäminen

MliDno-2017-1495

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta käynnistää alueen markkinointisuunnittelun strategian mukaisin painotuksin työryhmällä Petri P. Pentikäinen, Saku Niilo-Rämä ja aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen. Pääsegmenttinä ovat aluksi etätyöntekijät, mutta myös muita segmenttejä, kuten perheitä, otetaan markkinointitoimenpiteiden kohteeksi (Ajk:n strategia kohta 4.)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunnan markkinointisuunnittelu on käynnistetty 11.1.2018. Markkinointikärjeksi ehdotetaan ”Seudun paras etätyöpaikka.” Nostetaan esille paikallisia etätyöntekijöitä. Saku Niilo-Rämä ja Petri P. Pentikäinen valmistelevat suunnitelman 22.2. mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen palaveri. Yksityiskohtaisempia vaihtoehtotoimia on liitteessä 1.

Päätös

Hyväksyttiin. Etäpisteen käynnistämiseksi aloitetaan välittömästi toimet eri kaupungin sektoreiden kanssa joko niin, että kaupunki/Miksei tukee suoraan toimintaa tai sitten sille haetaan erillistukea hyvinvoinnin ja osalisuuden lautakunnalta koko asukashankinta- ja vapaa-ajanasumisaktiviteettien myötä.

Tiedoksi

Miksei Oy Maisa Häkkinen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen, osallisuuskoordinaattori Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat