Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Haukivuoren aluejohtokunnan vuoden 2017 rahan käytön toteama ja vuoden 2018 budjettiraami

MliDno-2017-1882

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Raameja valmistelee elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen. Mikäli tiedot ovat käytettävissä, asia voidaan käsitellä aluejohtokunnan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään täsmennetty budjettiraami aluejohtokunnalle. (Liite 1.)

Päätös

Periaatteessa hyväksyttiin, vaikka osassa on vielä määrärahamäärissä arvioita, jotka vahvistuvat myöhemmin mm. kaupungin sihteerijärjestelyjen myötä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat