Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Haukivuoren aluejohtokunnan avustusjaon periaatteet ja avustusmäärä

MliDno-2015-353

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käsitellään Mikkelin kaupungin linjaamien avustusperiaatteiden työryhmän esitystä vuoden 2018 avustusten jakamiseksi. Työryhmään kuuluu Mikko Pöyhönen, Niina Koponen ja Minna Saloviin. Määrärahan suuruus on maksimissaan 5000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Työryhmä ehdottaa, että hyväksytään ja tuetaan avustustenjaon periaatteita. Pyritään lisäämään Haukivuoren tapahtumaedellytyksiä aktivoimalla järjestöjä, kuten MLL, Haukivuorelaiset ry ja SPR järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia jne. Esitetään nykyisten avustusperiaatteiden luomien mahdollisuuksien saattaminen järjestöille ja yhdistyksille tiedoksi. Tiedote laaditaan yhteistyössä elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan, Virpi Launosen kanssa. Tätä täydennetään Veej´jakaja ry:n liittyvillä avustus- sekä kaupungin tukijärjestelyllä, jotka täsmennetään myöhemmin.

Työryhmä antaa tarvittavat lausunnot aluejohtokunnan nimissä tehdyistä esityksistä Mikkelin kaupungille niiltä osin, jotka esitetään, kirjataan suoraan aluejohtokunnan budjetin kautta. Todetaan, että aluejohtokunnan kautta ei hoideta mitään perinteisiä avustuksia eikä aluejohtokunnan budjetti mahdollista avustusten jakamista ja ottamista aluejohtokunnan vastuulle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat