Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hauki-Hallin sisäkäytön edellytysten kehittäminen

MliDno-2018-418

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnalle on tullut esityksiä ja toiveita Hauki-Hallin akustiikan kehittämiseksi. Aluejohtokunnan varapuheenjohtaja, Niina Koponen, on valmistellut esityksen perusteita, toimenpiteitä ja kustannuksia ko. toimenpiteiden toteuttamiseksi Haukivuorelaiset ry:n kokouksessa esille nousseen pohjalta. Hänen esityksensä mukaan arvioidaan jatkotoimet aluejohtokunnalle. (Liite 1.)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatettiin tiedoksi Niina Koposen valmistelema hankintaesitys tiedoksi. Päätetään suorittaa Hauki-Hallin perusteellinen selvitys ja arviointi äänentoistolaitteiden osalta, jonka jälkeen voidaan arvioida akustiikkalevyjen tarve. Selvitykseen liitetään lisäksi Hauki-Hallin pelikentän täysmittaiseksi saattamisen kartoittaminen (esim. salibandy) Haukivuoren ja Kalvitsan urheiluseurojen johdon 5.2.2018 liitteenä olevan muistion esitysten pohjalta (liite 2) esityslavan järjestelemiseksi.

Päätös

Todettiin, että liikuntahallin pääliikeidea on liikuntatoimi. Siksi nyt esitettyihin asioihin on otettava myös tämä priorisointilähtökohta. Nykyisten akustiikkalaitteiden käyttö pitää käyttäjien opetella ja olemassa olevat laitteet on otettava käyttöön. Sen jälkeen arvioidaan onko tarvettakaan uusien laitteiden hankintaan, joiden minimaalinen lähtöhinta töineen on yli 20 000 €. Tulee saada parempaan kuntoon ja käyttöön (liite 3).

Myöskin äänentoistolaitteiston uusimisesta on saatu arvio ja todettu, että niillekin pitää olla ammattikäyttäjät, jotta ne toimivat sekä niille tulee riittävä elinkaari. Päätettiin esittää, että ko. laitteita tarvitsevat vuokraavat laitteita, joita on tarjolla myös Haukivuorella. Todettiin samalla, että Hauki-Hallin sisähallitilan laajentamistoimia arvioidaan, jotta halliin saataisiin SM:n tason urheilutapahtumia. Nyt hallitilan pituus on kiinni n. kahdesta metristä. 

Tiedoksi

Haukivuorelaiset ry, kaupungin tilahallinto ja liikuntatoimi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat