Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen Haukivuorelle suuntautuvien toimenpiteiden nopeuttaminen

MliDno-2018-445

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen ja jäsen Pekka Moilanen ovat keskustelleet 25.1.2018 tapaamisessaan teknisen johtajan, Jouni Riihelän, ja kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkasen kanssa kaavoituksen nopeuttamisesta Aseman- ja Kirkonkylällä, Haukivuoritalon jatko- ja vuokraustoimenpiteistä, aluejohtokunnan sihteeritilanteesta, junien pysähtymisestä Haukivuorelle sekä Haukivuoren JunaBussi-liikennemahdollisuuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä ehdottaa, että aluejohtokunta ryhtyy itse avustamaan Haukivuoren tonttien markkinointia niin, että yhteystieto annetaan Yhteispalvelupisteeseen, josta annetaan perustiedot vapaina olevista Asemankylän tonteista. Kun päästään käytännön esittelyvaiheeseen, Pekka Moilanen esittelee paikat ja Haukivuoren perustiedot sekä elämän menon suunnan.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että Pekka Moilanen osallistuu alueen hyvin tuntevana henkilönä yleiskaavoitusselvitykseen kaupungin edustajien kanssa Asemankylällä. Todettiin myös, että koko aluejohtokunta voi alustavasti arvioida kaavoitustarpeita, jotka koskevat omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasutusta. Näillä toimilla voidaan vaikuttaa ja avustaa selvittäjiä paikallistuntemuksen avustuksella.

Tiedoksi

Tekninen johtaja Jouni Riihelä, kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat