Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Aluejohtokuntien strategiset kehittämishankkeet 2018 / Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2018-221

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan valmistelutyöryhmä käy kokouksessaan läpi vaihtoehtoiset alueen kehittämisideat. Aluejohtokunta täsmentää ja priorisoi esitykset kokouksessaan edelleen käsiteltäväksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunnan valmistelutyöryhmä käy kokouksessaan läpi vaihtoehtoiset alueen kehittämisideat. Aluejohtokunta täsmentää ja priorisoi esitykset kokouksessaan edelleen käsiteltäväksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

1. Lasten ja nuorten skeittirata Yläasteen ja Haukivuoritalon väliin alustava kustannusarvio 10 000 €. Valmisteluja on suoritettu laajasti nuorten keskuudessa niin nuoriso-ohjaajan ja ajk:n puheenjohtajan toimesta Haukivuorella. Viimeinen nuorten toivomusehdotus on, että skeittirata mahdollistaa myös pyörien käytön. Tavoitteena on tämä lähtökohta.

2. Polkupyörien suojakatoksen välttämätön rakennus sataman kioskin taakse, mikäli työllisyyspalvelun henkilöt eivät sitä tee. Arviot kustannuksista esitetään kokouksessa.

3. Pääkaupunkiseudun markkinointituki ja siihen liittyvä etätyöpisteen toiminta-avustus Haukivuoritalolle. (Ajk:n strategia kohta 25.) Kustannusarvio ja tarkempi toimintasuunnitelma esitetään kokouksessa työryhmätyöskentelyjen esityksen pohjalta.

4. Turveteollisuuden aluetaloudellisen tutkimuksen avustustukea Jyväskylän yliopistolle 5000 € (Ajk:n strategia kohta 4.).

5. Nuorten frisbee-koulutuksen opastus- ja järjestelykustannukset 1000 €. Haukivuorelle rakennetaan keväällä ja kesällä täysmittainen frisbee-kenttä. Nyt on jo kaksi erillistä kenttää satamassa ja vanhan ala-asteen kentälle.

Kokouksessa täydennetään esitystä aluejohtokunnan jäsenten toimesta sekä myös priorisoidaan.

Päätös

Kohta1 Esitetään 10.000 €, käsitellään erillisessä pykälässä kohdassa muut asiat.

Kohta 2 poistetaan, kaupunki luvannut hoitaa.

Kohta 3 Esitetään tässä kohdassa kokonaisuutta, johon kuuluvat em. pääkaupunkiseudun markkinointitoimet (3020 €), kevätmessukustannukset (1500 €), etätyöpiste Haukivuoritalolle (2000 €) ja vapaa-ajan ja paikallisasukkaiden kuulemistilaisuus, johon liittyy osallisuutta palveleva vuorovaikutusosuus, paneeli, johon osallistuvat VR:n ja kaupungin edustajat. Lisäksi tapahtumaan kytketään paikalle tuleville ruokatarjoilu (3000 €) ja paikallisyrittäjien esittely ja suoramyyntitilaisuus, vuokra ja markkinointikustannukset (1000 €), yhteensä 10.000 €.

Kohta 4 poistetaan.

Kohta 5 Nuorten frisbee koulutuksen järjestelykustannukset selvitettävä ennen hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan seuraavaa kokousta.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat