Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Valmistelutyöryhmän pöytäkirja 10.5.2016

MliDno-2016-1237

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Valmistelutyöryhmä kokoontui 10.5.2016 ja pöytäkirja on liiteaineistossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.