Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Työjärjestyksen hyväksyminen ja lisäasioiden listaus

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.

Kokouksen aluksi Haukivuorelaiset ry:n puheenjohtaja Elina Vauhkonen esittelee yhdistyksen ely-hanketta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.