Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tiedoksi

Kuvaus

1.Mikkelin aluejohtokuntien puheenjohtajien neuvottelu Haukivuorella 18.5.2016

2. Häkkilän luontopolku ja polkupyöräilyreitti

3.Asukasilta Häkkilän erämajalla 19.5.2015

4. Rinneprojektin tilanne.

5.Kesäkauden tapahtumat Haukivuorella (Kesäkalenteri).

6. Haukivuoresta laadittiin esite ja Haukivuori oli esillä kevään markkinointitilaisuuksissa Helsingissä ja Tampereella.

7. Loppuraportti rautatieaseman ja Kyyveden rannan välisen alueen raivauksesta.

8. Kalvitsan alue ja koulu.

9. Haukivuoren ampumarata Huosiaskankaalla puretaan 14.5.2016.

10. Haukivuoren junavuorojen lakkauttamista perusteltiin mm. lisääntyvällä asiakasmäärällä ja matkanopeuden lisääntymisellä, sekä kannattavuuden parantamisella. Vuosien 2014-2015 aikana Mikkelin ja Pieksämäen välillä on asiakasmäärässä tapahtunut vähennystä 105 000.

11. Mikkelin kaupungin säästösuunnitelmaehdotus Haukivuoren terveysaseman lakkauttamisesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi. Lisäksi Haukivuoren terveysaseman lakkauttamisesityksen kumoamiseksi valmistelutyöryhmä antaa lausunnon aluejohtokunnan nimissä kaupunginhallitukselle 6.6.2016 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.