Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon perjantaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Haukivuoren kirjastossa seuraavan viikon maanantaina klo 12.00 -16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Mika Karppinen ja Asko Kohvakka.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.