Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kyyveden käyttö- ja hoitosuunnitelman osallistuminen

MliDno-2016-1197

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Kyyveden käyttö- ja hoitosuunnitelma on valmisteilla ja aluejohtokunta voi esittää asioita liitettäväksi tulevaan suunnitelmaan.  Lähtökohta on se, että otetaan määritellään veden laadun ja kalaston laaduntasoista. Lisäksi otettava mukaan suunnitelmaan uimapaikat, nuotiopaikat, venereitit, veneenlaskupaikat, nähtävyydet, opastukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.