Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Haukivuoren investointikohteet 2017

MliDno-2016-834

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Neuvottelu pidettiin 7.4.2016 kaupungin virastotalolla ja läsnä oli kaupungin edustajista mukana; tekninen johtaja Jouni Riihelä, kiinteistöpäällikkö Jarkko Hyttinen, yhdyskuntatekniikan päällikkö Maini Väisänen ja kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen. Neuvottelussa käytiin lävitse aiemmin aluejohtokunnassa esillä olleet asiat. Samalla  käytiin lävitse muita toiveita. Liitteenä muistio neuvottelusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnan tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.