Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tiedoksi

Kuvaus

1. Talousarvion toteutuma 14.12.2015

1. Rinneprojektin tilannetiedotus

Haukivuorelaiset ry hakee EU-rahoitusta Veej`jakalta helmikuun loppuun mennessä, edellä mainittu aikatauluehdotus on jo kolmas aikatauluehdotus viime keväästä lähtien.

Ehdotus; Valmistelutyöryhmä esittää rinnekyltin rakentamista keväällä 2016. Perustetaan työryhmä johon nimetään seuraavat henkilöt; Leo Laukkanen, Pekka Vauhkonen, Liisa Pulliainen, Kimmo Nykänen ja Olli Lahti. Selvitetään saadaanko hankkeeseen Veej`jakan rahoitusta. Mikäli hankkeeseen ei saada Eu-rahoitusta,  niin aluejohtokunta ryhtyy toteuttamaan hanketta itse.

 2. Rantametsän maisemointitilanne

Rantamaisemointia ei ole vielä saatettu loppuun.

Ehdotus; Valmistelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että rantametsikköä harvennetaan merkittävästi, niin  että Kyyvesi näkyy kunnolla. Lisäksi kuusikkoa on harvennettava ja sataman alueella olevaa puustoa on poistettava.

3. Vuoden 2016 budjetti;  Mikkelin kaupunginvaltuusto on myöntänyt Haukivuoren aluejohtokunnalle 70 000 euron käyttömäärärahan vuodelle 2016.

4. Sataman seudun tilanne

 Mikkelin kaupungin uusi aluejohtokunnan yhteyshenkilö Marko Vuorinen tutustui Haukivuoren Asemanseudun kohteisiin perjantaina 20.11.klo 10.00- 11.45. Mukana oli Päivi Turtiainen puisto- ja yleisistä alueista. Haukivuoren satamassa käytiin lävitse eri kohteet, joista on annettu palautetta Mikkelin kaupungille;

- suoja-aita laitettava huoltorakennuksen ja laiturin välille. Siihen on ehdotettu samanlaista aitaa kuin mikä on Mikkelin satamassa. Se tulisi hankkia keväällä 2016, koska alueen kävijämäärä tulee lisääntymään tulevana kesänä,- alueen nurmikot hoidettava YIT toimesta, (nyt oli jäänyt hoitamatta ja siitä annettiin palautetta urakoitsijalle),             

- ajonestokivet tulee laittaa paikoilleen, joka estää huoltorakennuksen ympäriajon.   Tehdään keväällä 2016,

- koirakerhon varastokopin poistaminen ja alue tehtävä piknik nurmikkoalueeksi, kopin poisto joulukuussa 2016 ja nurmikko kuntoon keväällä 2016,

- huoltorakennuksen edessä olevan tiealueen hiekkapinta pidettävä tasaisena,

- sataman infotaulu kunnostettava ja poistettava siitä vanhat tiedot. Taulu on irroitettavissa jalustalta ja se kunnostetaan talven aikana, niin että se on käyttökunnossa huhtikuun alusta lukien

- huoltorakennuksen ympärillä oleva alue pidettävä siistinä. Kuuluu YIT velvollisuuksiin,

- satamayksiköltä kyltti, jossa velvoitetaan venetrailereiden omistajia pysäköimään trailerit pysäköintialueelle,

- matonpesupaikan huonokuntoisten kuivaustelineiden tilalle tulee tuoda uudet telineet tilalle.

 5. Palamisjätteiden poisto

 Kiinteistön omistaja on ilmoittanut, että jätteet korjataan pois kun maa on roudassa (kestää raskaan ajoneuvon painon). Palojätteet kuljetetaan Partaharjulle, jossa ne hävitettään.

6. Sataman kioskin toiminta kesällä 2016

Haukivuoren sataman kioskitoiminta tulee toimia toukokuun alusta elokuun loppuun mutta tarvittaessa pitempään, jos on kysyntää. Mikkelin kaupungin edustajan kanssa on (tilakeskus, joka vuokraa tilaa ulkopuolisille), sovittava vuokrausehdoista ja muista huoltorakennuksen          käyttövelvoitteista. Lisäksi on selvitettävä hyvissä ajoin kuka ja miten hoidetaan kioskitoimintaa satamassa. On huomioitava se, että tapahtumien määrä tulee lisääntymään kesällä 2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.