Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Lausunto Haukivuoren linja-autovuorojen lisäämisestä Haukivuorelle

MliDno-2015-2604

Kuvaus

Vuoden 2016 linja-autovuoroista Mikkelin kaupunki on pyytänyt aluejohtokunnalta lausuntoa ja aluejohtokunta esittää asiasta seuraavan lausunnon;

Lähtökohta

Haukivuoren osalta joukkoliikenne toimi erinomaisesti 10.8.2014 saakka. Täältä oli niin etelään kuin pohjoiseenkin 6 junayhteyttä vuorokaudessa. Lisäksi Mikkeli – Haukivuori – Pieksämäki välillä liikennöi koulupäivinä 5 ja muulloin arkisin 3 bussivuoroa. Viikonloppuisin olimme erinomaisesti toimineiden junayhteyksien varassa. Kaikki olivat tyytyväisiä.

Elokuun 8. 2014 alkaen Mikkeli - Haukivuori – Pieksämäki välillä on liikennöinyt koulupäivinä 5 ja muina arkipäivinä 3 edestakaista bussivuoroa. Viikonloppuisin Haukivuorelta on ollut kaksi yhteyttä Mikkeliin lauantaisin ja yksi sunnuntaisin. Pieksämäelle ei viikonloppuisin ole Haukivuorelta ollut joukkoliikenneyhteyttä sen jälkeen kun VR lopetti junapysähdykset 11.8.2014. Olemme olleet viikonloppuisin osittaisessa joukkoliikennemotissa jo 1,5 vuotta.

Liitteissä esitetyt täydennykset Haukivuoren joukkoliikenneongelman korjaamiseksi ovat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä. Joukkoliikenneyhteyksien korjaamiseksi edes tyydyttävälle tasolle aluejohtokunta esittää seuraavia lisäyksiä/tarkennuksia liiteluonnoksissa esitettyihin Mikkeli – Haukivuori – Pieksämäki välisiin bussiliikenneyhteyksiin.

2. Bussiyhteydet 5.6.2016 saakka (liite 1)

Luonnoksen mukaan arkena koulupäivinä Haukivuori – Mikkeli – Pieksämäki välillä kulkee 4 bussiyhteyttä suuntaansa. Muina aikoina arkena ko. välillä kulkee 2 bussiyhteyttä suuntaansa. Viikonloppuisin (L, S) on yksi yhteys suuntaansa. Kouluaikoina arjen vuorot (M-P) ovat lukumääräisesti ehdoton minimi ja nämä neljä edestakaista vuoroa tulisi säilyttää myös arkisin koulupäivien ulkopuolella. Luonnoksen mukaan viikonloppuna olemme edelleen käytännössä lähes joukkoliikennemotissa.

Luonnoksen aikatauluihin aluejohtokunta esittää seuraavia tarkennuksia ja lisäyksiä:

Arkisin koulupäivinä ajettavat vuorot ajetaan myös koulupäivien ulkopuolella. Perustelut: Asiointikäynnit suuntautuvat Mikkeliin ja Pieksämäelle. Käyttäjinä ovat myös vapaa-ajan asukkaat, opiskelijat ja kyläilijät.

Sunnuntaille (SS) lisätään yksi vuoro suuntaansa seuraavasti:

- Lähtö Pieksämäeltä olisi klo 17.20 , Haukivuorella klo 17.55 ja tulo Mikkeliin klo 18.50. Perustelut: IC-juna Kuopiosta Pieksämäellä klo 17.08 ja IC-juna lähtee Mikkelistä Helsinkiin klo 19.01. Käyttäjinä olisivat vapaa-ajan asukkaat, opiskelijat, matkailijat ja kyläilijät

- Lähtö Mikkelistä olisi klo 19.05, Haukivuorella klo 19.50 ja tulo Pieksämäelle klo 20.25. Perustelut: IC-juna Helsingistä on Mikkelissä klo 18.55 ja Pendolino lähtee Pieksämäeltä Kuopioon klo 20.50, ja Jyväskylään klo 20.50 sekä taajamajuna Joensuuhun klo 21.00. Käyttäjinä olisivat vapaa-ajan asukkaat, opiskelijat, matkailijat ja kyläilijät.

Lisäksi viikonlopulle (P, L, S) lisätään uusi vuoro Mikkeli – Haukivuori, lähtö Mikkelistä klo 22.00, tulo Haukivuorelle klo 22.45 Perustelut: IC-juna Helsingistä klo 21.48, teatterissa, urheilu ym. tapahtumissa kävijät.

3. Bussiyhteydet 1.7.2016 alkaen (liite 2)

Luonnoksen mukaan arkena koulupäivinä Haukivuori – Mikkeli – Pieksämäki välillä kulkee 5 bussiyhteyttä suuntaansa. Koulujen lomaviikoilla arkena ko. välillä kulkee 3 bussiyhteyttä suuntaansa. Viikonloppuisin (L, S) on yksi yhteys suuntaansa. Kouluaikoina arjen vuorot (M-P) ovat lukumääräisesti hyväksyttävissä, mutta muina aikoina arkisin tulisi olla vähintään neljä edestakaista vuoroa. Viikonloppuna olemme edelleen käytännössä lähes joukkoliikennemotissa.

Luonnoksen aikatauluihin aluejohtokunta esittää seuraavia tarkennuksia ja lisäyksiä:

- Pieksämäeltä Mikkeliin M – P klo 17.50 lähteväksi suunniteltu vuoro ajetaan myös sunnuntaisin ja sen lähtöaika Pieksämäeltä olisi klo 17.20 , Haukivuorella klo 17.55 ja tulo Mikkeliin klo 18.50. Perustelut: IC-juna Kuopiosta Pieksämäellä klo 17.08 ja IC-juna lähtee Mikkelistä Helsinkiin klo 19.01. Käyttäjinä olisivat vapaa-ajan asukkaat, opiskelijat, matkailijat ja kyläilijät.

- Mikkelistä Pieksämäelle M – P klo 17.45  lähteväksi suunniteltu vuoro ajetaan myös sunnuntaisin ja sen lähtöaika Mikkelistä olisi klo 19.05, Haukivuorella klo 19.50 ja tulo Pieksämäelle klo 20.25 Perustelut: IC-juna Helsingistä on Mikkelissä klo 18.55 ja Pendolino lähtee Pieksämäeltä Kuopioon klo 20.50 ja Jyväskylään klo 20.50 sekä taajamajuna Joensuuhun klo 21.00. Käyttäjinä olisivat vapaa-ajan asukkaat, opiskelijat, matkailijat ja kyläilijät.

- Pieksämäeltä Mikkeliin (koulupäivinä) klo 8.10 lähtevä vuoro ajetaan myös arkisin koulupäivien ulkopuolella. Perustelut: Asiointikäynnit Mikkelissä ja Pieksämäellä.

- Mikkelistä Pieksämäelle (Koulupäivinä) klo 14.10 lähtevä vuoro ajetaan myös arkisin koulupäivien ulkopuolella. Perustelut: Asiointikäynnit Mikkelissä ja Pieksämäellä. Lisäksi viikonlopulle (P, L, S) lisätään uusi vuoro Mikkeli – Haukivuori, lähtö Mikkelistä klo 22.00, tulo Haukivuorelle klo 22.45 Perustelut: IC-juna Helsingistä klo 21.48, teatterissa, urheilu ym. tapahtumissa kävijät.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että edellä esitetyillä täydennyksillä joukkoliikenneyhteydet paranisivat luonnoksiin verrattuna tyydyttävältä, viikonloppuisin välttävältä tasolta, hyvälle tasolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki liikennesuunnittelija Liisa Heikkinen