Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Haukivuoren matkailuinfon ylläpito (Wanha Osula)

MliDno-2015-2611

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Haukivuoren matkailuinfopiste on toiminut useamman vuoden ajan Wanhassa Osulassa ilman kaupungin tiedotus- ja koulutustoimenpiteitä. Aluejohtokunta on vastannut matkailupisteen kustannuksista. Aluejohtokunta on esittänyt Miksei Oy:lle vuoden 2016 talousarvioon ko. asiaa mutta sitä ei ole käsitelty Miksei Oy:ssä.

Aluejohtokunta esittää uudelleen Miksei Oy:lle, että se ottaa matkailupisteen vastuulleen, ohjaa ja kouluttaa sekä toimittaa tiedotusmateriaalia, niin että toiminta vastaa laadullisesti hyvää palvelutasoa. Todettakoon, että kyseisessä pisteessä on käytettävissä kaupungin tietokone nettiyhteyksillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle että, matkailuinfopiste siirretään Miksei Oy:n vastuulle toiminnan ja laadun ylläpitämiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Miksei Oy, Wanha Osula