Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Valmistelutyöryhmän kokous 31.10.2017

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuoren valmistelutyöryhmä kokoontui 31.10.2017 klo 17.00 Haukivuoritalolla valmistelemaan aluejohtokunnan 16.11.2017 pidettävää kokousta. Läsnä olivat Leo Laukkanen aluejohtokunnan puheenjohtaja, Minna Saloviin, Pekka Moilanen ja Olli Lahti sihteeri. Kokous päättyi klo 20.26. Valmistelutyöryhmän pöytäkirja lähetetään jäsenille erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Esitetään pöytäkirja tarvittavin osin aluejohtokunnalle.

Päätös

Saatettiin valmistelutyöryhmän pöytäkirja kokouksessa tiedoksi. Samalla saatiin selvitys MPY:ltä valokaapelijärjestelmien tämän hetkisestä tilasta ja siihen liittyvistä Haukivuoren kunnan aikaisista yhdistelmäjohdoista.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.