Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Esitetään kokouksessa.

Päätös

Joulunavaus ja aluejohtokunnan rooli.

Joulukuun kokouspäivä, johon kutsutaan myös varajäsenet.

Järvi-Suomen kyliin liittyminen ja Kalvitsan kyläseuran avustuskirje.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.