Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tiedoksi

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnalle saatetaan seuraavat asiat tiedoksi;

1) Käydyt neuvottelut
Aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen ja jäsen Pekka Moilanen ovat käyneet seuraavat strategiaedellytyksiin liittyviä neuvotteluja syksyn kuluessa: 
1) Etelä-Savon maakuntajohto, SOTEn johtava lääkäri H. Gärdström ja kaavoituspäällikkö I Tarkkanen 7.9.2017, 2) 28.9.2017 Mikkelin kaupunginhallituksen vierailu Haukivuorella 28.9.2017 sekä järjestävän yrittäjien kuulemistilaisuuden 24.10.2017 Haukirannassa.
Lisäksi Pekka Moilanen on keskustellut luottamusjohdon kanssa Haukivuori-talon tilanteesta ja puheenjohtaja on keskustellut päiväkodin rakentamisesta ja muista ajankohtaisista asioista johtaja J Riihelän ja erikseen kiinteistöjohtaja J Hyttisen kanssa 6.9.2017. 28.9.2017 oli VR:n strategiajohdon tapaaminen Mikkelin kaupungintalolla, johon osallistuivat Mikkelin Maakuntaliiton ja Mikkelin kaupungin yhteensä seitsemän johtohenkilöä sekä Pieksämäen elinkeinojohtaja ja aluejohtokunnan puheenjohtaja. Käsittelyn pääaiheena olivat IC-junien pysähtyminen Haukivuorella ja JunaBussi- järjestelmä Mikkeli – Pieksämäki välillä. Junien pysähtymisjärjestelmää ehdotettiin aikaisempiin ehdotuksiin liittyen kahden vuoden kokeilulla, joka alkaisi joko maalis- tai kesäkuun alusta 2018.

2) Haukivuoren satamaprojektin loppuun saattaminen
Haukivuoren satamaprojekti pyritään saattamaan loppuun vuonna 2018. Seuraavat hanke-toiminnot ovat työvaiheessa; 1) Kesäkioskin toiminta, 2) valvontakamerat, 3) polkupyörät, 4) roska-astiat, 5) esiintymislava 6) karavaaninalue 7) lasten leikkikentän kunto ja turvallisuus 8) Alakuusikon ja mäntyjen poisto satamaan menevän tien vasemmalta puolen yksityisen maalta/talkoot 9) Peseytymisklosetit rantaan.

3) Mikkelin kaupungin strategiatyöpajatilaisuus 4.10, jonka palaute on liitteenä. Tilaisuuteen osallistuivat Pekka Moilanen, Eveliina Naumanen, Niina Koponen, varajäseninä Rauni Berndt ja Matti Valli.  Liite 1.

4) Entisen Siwan kiinteistöön liittyvät esitykset saatettiin tiedoksi.

5) Joulukuusi vanhalle torille ja jouluvalojen järjestelytilanne saatettiin tiedoksi.
Tekninen johtaja Jouni Riihelä on luvannut joulukuusen torille. LC-Haukivuori asentaa jouluvalot Keskustien varrelle.

6) Asemankylän ja sataman tienvarsiopasteet; saatettiin tiedoksi Saku Niilo-Rämän suunnittelemat, yhteistyössä Aluejohtokunnan ja Haukivuorelaiset ry edustajien kanssa, tienvarsiopastemallit. Pystyttämiseen haetaan luvat Tampereen ELYltä. Liitteenä opasteet sijoitettuna maastoon. Liitteet 2, 3, 4, 5.

7) Haukivuoritalon Kotiseutuyhdistyksen/Marja Pulkkisen suojeluehdotukseen liittyvä ELYn välipäätöskirje liitteenä. Liite 6.

8) www.haukivuori.fi-sivujen uusimisprojekti 28.2.2018 mennessä. Saatettiin tiedoksi, että jatkossa www.haukivuori.fi-sivujen kautta kaikki Haukivuorta koskeva tieto pyritään keskittämään ko. sivulle. Tähän perustuen esitetään, että sivustot uusitaan. Sivustojen työryhmään esitetään valittavaksi Haukivuorelaiset ry:stä hankekonsultit Katariina Lahtinen, Terhi Patja, Saku Niilo-Rämä ja aluejohtokunnasta Minna Saloviin ja Niina Koponen. Puheenjohtajaksi esitetään Minna Saloviiniä (nykyinen ajk:n sivustovastaava).

9) Aluejohtokunnan sihteeritilanne jatkossa. Keskusteltiin laajasti sihteeritoimien järjestelyistä ja todettiin, että nykyisillä aluejohtokunnan jäsenillä ei ole aikaa ja osaamista toimia valmistelutyöryhmän ja aluejohtokunnan pöytäkirjojen sihteerinä ja muissa tapahtumissa avustaa puheenjohtajaa myös muissa sihteeritoimia tarvittavissa tehtävissä.

Haukivuoren aluejohtokunnan toiminnan laajuus on niin merkittävää ja myös aikaansaavaa, että tämänkin aluejohtokunnan valmistelutehtävät ovat kestäneet useita päiviä. On täysin täysin kohtuutonta teettää tai yrittää teettää nämä työt erityisesti puheenjohtajalla tai osin muilla aluejohtokunnan jäsenillä, eikä asiaa järjestää kaupungin puolesta kuntoon ja saateta muun muassa lautakuntien toimien tasoiseksi sihteeritoimien osalta. Sihteerin kaupungilta tulo varsinaiseen aluejohtokunnan kokoukseen on täysin merkityksetön, koska kaikki valmistelu ja esityskirjaukset on suoritettu puheenjohtajan ja sihteerivalmisteluin valmisteluryhmän kautta. Pidettiin heikkoutena sitä, että osallisuuskoordinaattori on täysin irrallaan aluejohtokunnan toimista, vaikka hänet kirjataan pöytäkirjoissa valmistelijaksi. Sen tekevät muuta Haukivuoren aluejohtokunnassa. Saatetaan asia Kaupunginhallituksen tiedoksi. Lisäksi todettiin, että missään muussa kaupungin toiminnoissa ei aikaisemmin ollut tilannetta, että kaupungilta ei ole saatu sihteeriä lautakuntatasoiseen toimintaan.

10) Keskustelut Miksei Oy:n johtaja Maisa Häkkisen kanssa. Keskusten yhteydessä on sovittu, että kaikki materiaali aluejohtokunnalta, joka halutaan kaupungin seuraavan vuoden esitteisiin tai muihin informaatioaineistoihin, on oltava Misest Oy:llä syys-lokakuun vaihteessa vuosittain. Todettiin myös, että kaupunki ei missään muodossa ole informoinut mm. aluejohtokuntaa tästä aikataulusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Haukivuoren valmiina oleva vuoden 2018 aineistot saatettiin neuvottelun perusteella myöhästyneenä poikkeuksellisesti mukaan 25.10.2017 mennessä.

11) Aluejohtokuntien puheenjohtajien palaverin järjestely Mikkelissä: Leo Laukkanen kutsuu koolle puheenjohtajat lähiviikkojen aikana keskustelemaan aluejohtokuntatyön nykytilanteesta ja aluejohtokuntien yhteistyöstä.

12) Kesäkioskin järjestelyt ja hoitajakysymys. Puheenjohtaja informoi aluejohtokuntaa 16.11. sen hetkisestä tilanteesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi ja esitetään keskusteltavaksi tarpeen mukaan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.