Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Rantokankaan frisbee-rata hanke

MliDno-2017-2286

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuoren frisbee-rata hanke on ollut vireillä vuodesta 2016 lukien ja se on esitetty kaupungin investointihankkeeksi. 22.8.2017 liikuntatoimen ja aluejohtokunnan (Laukkanen/Manninen) neuvotteluissa sovittiin, että liikuntatoimi esittää sen toteutumista vuodelle 2018. Hanke toteutettaisiin yhdessä Haukivuoren Kisailijoiden ja kaupungin kanssa.  Aluejohtokunta on tänä vuonna hankkinut 6 kappaletta frisbee-koreja ja ne on sijoitettu satamaan ja entisen Asemankylän koulun alueelle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että se tukee liikuntatointa radan rakentamiseksi täysimääräisenä Rantokankaalle ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että se ottaisi asian huomioon budjettivalmistelussaan.

Lisäksi samaan projektiin tulisi lisätä mukaan Rantokankaan majalta hyppyrimäelle johtavan reitin ylikulkusillan ja portaiden kunnostaminen vuonna 2018.  Liikuntatoimelle esitetään ko. neuvotteluun perustuen, että se huolehtisi liikuntapaikkojen, lasten ja nuorten kesä- ja talvikunnossa paikkojen sekä osallistuisi tukitoimin Suolentis-MM-tapahtumaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kiitollisuudella todetaan liikuntatoimen, HAKI:n ja aluejohtokunnan hyvä yhteistyö.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, liikuntatoimi/Antti Mattila, Haukivuoren Kisailijat ry

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.