Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Muut asiat

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  1. Aluejohtokunnan joulukuun kokous

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että aluejohtokunnan jäsenet ja varajäsenet kutsutaan koolle joulun alla tutustumis- ja informaatiotilaisuuteen. Samassa yhteydessä voidaan pitää myös lyhyt aluejohtokunnan kokous, jos asioita tulee esille. Tapaamispäiväksi sovitaan…

Päätös

Seuraava aluejohtokunnan tapaaminen pidetään torstaina 14.12.2017 klo 17:15 alkaen Haukivuori-talossa jäsenille ja varajäsenille. Tilaisuuden alussa on strategiainfo, jonka jälkeen joulupäivällinen klo 18:50.
Lisäksi tilaisuuteen kutsutaan 2-3 sidosryhmän edustajaa.

Aluejohtokunta liittyy Järvi-Suomen Kylät ry:n jäseneksi 1.1.2018 alkaen.

Merkitään, että Niina Koponen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.