Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kyyvesi-kirjan ideointia ja sen käynnistäminen sekä yhteistyötahot / Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2017-2288

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Puheenjohtaja esittää aluejohtokunnalle, että puheenjohtaja kutsuu Kyyveden kirjan käynnistämiskokouksen koolle vuoden 2017 aikana, siten että valitaan kirjan julkaisutoimikunta sekä määritellään aluksi julkaisutoiminnan laajuus ja sisältö, arvioidaan ja kilpailutetaan tarvittaessa kirjoittajataho ja painotaho. Kirjan materiaalihankinta ja kokoaminen suoritetaan vuoden 2018 aikana ja kirja julkaistaan kesäksi 2019. Kirjan käynnistystahoiksi valmistelutyöryhmä esittää; kalastusalueen, kotiseutuyhdistyksen, Haukivuorelaiset ry:n ja aluejohtokunnan ja kaupungin kulttuuritoimen edustajat. Valmistelutoimenpiteitä suorittavat käynnistyskokoukseen liittyen Saku Niilo-Rämä ja puheenjohtaja Leo Laukkanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Valmistelutyöryhmä esittää puheenjohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kyyveden kalastusalue, Haukivuoren Kotiseutuyhdistys, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, yleiset kulttuuripalvelut, Kangasniemen kunta, Haukivuorelaiset ry, HauMedia

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.