Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kuntalaisaloite omatoimiajan käyttöönotto Haukivuoren kirjastossa

MliDno-2017-2043

Kuvaus

Anu Ritsilä on lähettänyt Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtajalle ja kirjastotoimenjohtajalle aloitteen koskien omatoimiajan käyttöönottoa Haukivuoren kirjastossa.

”Haukivuoren kirjaston nykyisillä aukioloajoilla on työssäkäyvän lapsiperheen erittäin haasteellista käyttää kirjastoa.

Suuri osa kyläläisistä käy töissä Haukivuoren ulkopuolella ja ennen klo 16.00 on mahdotonta ehtiä kirjastoon. Kahden päivän pidempi aukiolo tuo vähän helpotusta, mutta usein pikkulapsiperheessä aikataulu menee liian tiukaksi siinäkin. Kun lapset haetaan päiväkodista klo 17. ja mennään kotiin syömään, ehdittäisiin kirjastoon vasta puoli seitsemän aikaan illalla.

Jos Haukivuorella olisi itsepalvelutoimintoa lauantaisin ja sunnuntaisin, meidän perhe ainakin käyttäisi kirjastoa paljon enemmän. Kun palasin työelämään, meidän kirjastokäynnit eivät enää sen jälkeen ole oikein onnistuneet niin, että lapset olisivat mukana. Itsepalvelu mahdollistaisi myös kirjaston käyttöä "hiljaisen työskentelyn tilana".

Toivottavasti aukioloaikoja voitaisiin laajentaa viikonloppuihin, jotta pääsisimme taas lasten kanssa asioimaan kirjastoon!”

Kirjastotoimenjohtaja on antanut asiasta seuraavan lausunnon:

”Kirjastopalvelut on kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan palveluverkkoselvityksen velvoittamana aloittanut vuoden 2017 kuluessa kolme erilaista omatoimiaukioloaikakokeilua. Kokeilussa olevista malleista Haukivuorelle ainoa soveltuva on Suomenniemen kirjastossa kokeiltava malli, jossa tilaan on investoitu sähkölukko, kulunvalvonta ja kameravalvonta sekä lainausautomatiikka. Tämä mahdollistaa tilan käytön kirjastokortilla tunnistautuen niinä aikoina, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Kirjastopalvelut on esittänyt kahden kirjaston itsepalvelulaitteistojen hankinnan investointibudjetin suunnitteluvuodelle 2018. Kirjastopalveluiden suunnitelmissa hankinnat kohdistuisivat Haukivuorelle ja Ristiinaan. Investointibudjetti päätetään talousarvion 2018 yhteydessä.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Aluejohtokunta merkitsee aloitteen tietoonsa ja esittää, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ottaa asian huomioon budjettivalmistelussaan ja omatoimiajan ohjelma otetaan käyttöön Haukivuorella 1.4.2018 alkaen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.