Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet

MliDno-2015-353

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on käsitellyt avustusperiaatteet kokouksessa 18.10.2017 § 48 ja periaatteet sisältävät myös aluejohtokunnat. Liitteenä avustusperiaatteet. Liite 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle ja antaa asiassa seuraavan lausunnon;

Haukivuoren aluejohtokunta tukee hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätöstä ja perusehdotusta, mutta esittää seuraavaa: Lautakunnan tulee määrittää omasta budjetistaan erilliset avustusmäärärahatasot aluejohtokunnittain ja siirtää avustusmäärärahat pois aluejohtokuntien perusrahoitusbudjetista. Avustukset ehdotetaan maksettavaksi Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan lisämäärärahaosuudesta. Näin aluejohtokunta voi toteuttaa perusmäärärahan turvin strategiatoimiaan ja muita jatkuvuutta varmistavia sitoumuksiaan.

Lisäksi aluejohtokunta toteaa, että aluejohtokunnalle myönnettyyn perusmäärärahaan tulee olla itsellinen päätäntävalta, johon hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan ei tulisi puuttua suoraan ottamalla rahaa aluejohtokunnan tililtä mihinkään tarkoitukseen ilman aluejohtokunnan puheenjohtajan tai aluejohtokunnan lupaa.

Päätös

Käytiin läpi avustusperiaatteet varapuheenjohtaja Niina Koposen toimesta.

Aluejohtokunta yksimielisesti hyväksyy hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan avustusperiaatteet. Todetaan, että vaikka aluejohtokunta ei pysty jakamaan enää avustuksia entisen lailla, kuitenkin eri sektoreiden avustukset ovat käytössä. Aluejohtokunta on nimennyt avustustoimikunnan, arvioimaan avustustarpeen ja -esityksen, mikäli avustushakemuksia tulee.

Niina Koponen toimittaa avustusperiaatteista koonnin www.haukivuori.fi -sivustolle. Aluejohtokunta tarvittaessa informoi avustuksista paikallisia järjestöjä ja yhteisöjä sekä suositellaan järjestöjä ja yhteisöjä harkitsemaan sääntöjen muuttamista rekisteröidyksi (ry) yhdistykseksi jolloin he voivat hakea suoraan yhteiskunnan tarjoamia avustuksia.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.