Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle osoitetut hankkeet vuonna 2017

MliDno-2017-2287

Valmistelija

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Hyvinvoinnin lautakunnalle esitetään, että se varmistaa aluejohtokunnan määrärahojen riittävyyden v. 2017 ja myös 2018, koska Haukivuoren toimintojen ja sopimusten kannalta nykyinen määräraha ei mahdollista avustusten jakoa. Siksi budjetti on mitoitettava strategisten linjausten mukaisiin toimiin, riittävän kokoustarpeen toteuttamiseen, asukaskuulemiseen, paikallisten verkostojen yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen, yhteyden pidon aktivointiin ja tarvittaviin tukitoimiin, projektien etenemisiin, markkinointiin, viestintää ja uusien tuotteiden ideointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myöntää määrärahat vuonna 2017 ylimääräisestä budjetista ennakoivasti Haukivuoren alueelle seuraaviin toimenpiteisiin/hankkeisiin;

 1. Neljä naisten polkupyörää joista kaksi on varustettu tavarakärryllä. Pyörät varustetaan järjestelmällä, joka avaa lukituksen käyttäjälle lukituskoodit. Ne saadaan kännykästä tai sataman kioskilta. Pyörät sijoitetaan satamaan kioskin yhteyteen aikaisemman käytännön mukaisesti. Aikaisemmat pyörät tuhoutuivat auton yliajamana.
   
 2. Palvelukeskus Kotikartanoon taksipyörä/riksapyörä vanhusten ulkoiluttamiseen.
   
 3. Vesikasvien niittolaitteita Kyyvedelle 2 kappaletta veneeseen kiinnitettynä. 
   
 4. Sataman varavenelaskupaikan rakentaminen Haukivuoren sataman aallonmurtajan taakse. Perusteena on se, että sataman laskupaikkaa ei voida käyttää satamatapahtumien aikana.
   
 5. Skeittipaikan rakentaminen haukivuorelaisille nuorille vuonna 2018.

Päätös

Aluejohtokunta puoltaa määrärahojen myöntämista hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle seuraavia toimenpiteitä/hankkeita varten:

2. Palvelukeskus Kotikartanoon taksipyörä/riksapyörä vanhusten ulkoiluttamiseen.

3. Vesikasvien niittolaitteita Kyyvedelle 2 kappaletta veneeseen kiinnitettynä.

4. Skeittipaikan rakentaminen haukivuorelaisille nuorille tulevaisuuden hankkeena.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, Kyyveden kalastusalue

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.