Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustus - Kalvitsan Kylätoimikunta (lisäpykälä)

MliDno-2017-2351

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kalvitsan kylätoimikunta hakee Haukivuoren aluejohtokunnalta 1 100 €:n suuruista yleisavustusta. Avustus on tarkoitus käyttää muun muassa Kalvitsan Sanomien painokuluihin; painosmäärä 400 kpl, lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa, 4 x 150,00 € = 600,00 €. Lehden toimitus, taitto ja jakelu tehdään talkoilla. Lehden merkitys ja suosio on iso kyläläisten ja kesäasukkaiden keskuudessa.

Muita kuluja: Kalvitsan Tanssitalon kunnostukseen tarvikkeita; lautaa, nauloja, ruuveja, saranoita, maalia ynnä muita. Sähköjen tarkistus ja mahdolliset korjaukset. Arvio yhteensä 500,00 €. Työ tehdään talkoilla, ainoastaan sähkömies tulee palkata erikseen. Tanssitalolla on pidetty aiemmin esimerksiksi iltamia. Kalvitsan koulun ollessa yksityisen hallinnassa Kalvitsan teatterin esitykset tapahtuvat kesällä 2018 koulun Tanssitalolla. Myös iltamia tullaan jatkamaan. Tapahtumia vuodelle 2018 luvassa 57 kpl.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta käsittelee yleisavustushakemuksen kokouksessa.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta puoltaa Kalvitsan kylätoimikunnan 1100 €:n suuruista yleisavustushakemusta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle. Kalvitsa on uutena kylänä liittynyt Haukivuoreen, joten toimintaa halutaan tukea. Kalvitsa on yksi alueen aktiivisimmista kylistä.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.