Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Haukivuoren aluejohtokunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

MliDno-2017-1882

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Kaupunginhallitus on talousarvion 2018 laadinnassa ohjeistanut tulosalueita siten, että esitykset tulee olla valmiina 20.10.17 mennessä. Hyvin ja osallisuuden lautakunta on käsitellyt omaa esitystä 18.10.2017 §:ssä 52.

Lautakunta on pyytänyt esityksestään aluejohtokunnilta lausunnot ja toimitettavaksi ne suoraan kaupunginhallitukselle 17.11.2017 mennessä.

Haukivuoren aluejohtokunnan käyttömääräraha on ollut vuonna 2017 35 000 e ja se on kohdistettu vuonna 2017 seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot 9 500 e, palvelujen ostot 14 100 e, tarvikkeet 300 e, avustukset 5 000 e, muut menot 6 100 e, tulot 500 e.

Vuodelle 2018 käyttömääräraha on 31 200 e ja se jakaantuu seuraavasti kokouspalkkiot 10400 e, vuosipalkkiot, palvelujen ostot 11 800 e, avustukset 5 000 e, muut toimintakulut 4000 e. Liitteinä on talousarvion toteutuma 26.10.2017,talousarvioehdotus 2018 ja tarkempi menoselvitys.

Esittelijä Linda Asikainen budjetin toteutuminen v. 2017 ja budjetti v. 2018, avustusmäärärahan siirto puheenjohtaja Leo Laukkanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi
  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että vuoden 2018 talousarvio esitystä muutetaan siten, että kokouspalkkiomäärärahaa alennetaan 2000 eurolla ja avustusmääräraha 5000 eurolla, siirretään kohtaan palvelujen ostot, ei muita muutoksia. Talousarvioehdotuksesta aluejohtokunta antaa tarkemman käyttösuunnitelman, sen jälkeen kun valtuuston on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018. Liitteenä on talousarvion toteutuma 26.10.2017, talousarvioesitys 2018 ja erittely kiinteistä ja muuttuvista menoista. Liitteet 1 ja 2.

Päätös

Hyväksyttiin talousesitys tietyillä menoerämuutoksilla.

Tulosbudjetti tarkistetaan ja esitetään uudelleen sekä selvitetään meno- ja tulokohtien yksityiskohdat seuraavassa kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.