Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Haukivuoren aluejohtokunnan strategia 2017-2021

MliDno-2017-1495

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Kuvaus

Aluejohtokunnan puheenjohtajan Leo Laukkasen on laatinut strategialinjaukset vuosille 2017- 2021 jossa on linjattu päätavoitteet, tämän hetkiset toimenpidekohteet sekä ehdotuksia ja painotuksia Haukivuoren elinvoima-, viestintä ja markkinointipainotuksiksi ja -kohteiksi. Työssä on huomioitu aluejohtokunnan strategiapäivän 4.10.2017, vahvuuksia ja mahdollisuuksia.  Liitteenä on strategialinjausehdotus.

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle strategian vv. 2017 -2020 hyväksymistä sekä esittää seuraavia vastuuhenkilöitä ja työryhmiä varmistamaan strategialinjausten toimenpidekäynnistykset, osin seurannan ja tekemisen. Liitteenä.

Vastuuhenkilöiden ja työryhmien sekä eriprojektiryhmien edetessä puheenjohtaja ja sitä kautta myös valmisteluryhmät on pidettävä hyvin ajan tasalla, että ollaan selvillä asioiden ja toimenpiteiden etenemisestä, ongelmista, koska puheenjohtaja on jatkuvasti joko virallisissa tai epävirallisissa kontakteissa verkostoihinsa mm. Maakuntaliiton johtoon, Mikkelin kaupungin viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin sekä oman alueen sidosryhmiin. Tämä varmistaa myös asioihin ja niiden valmisteluun nopeat reagoinnit. Eikä päällekkäisiä toimia  ja muita ongelmia synny.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@gmail.com

Valmistelutyöryhmä hyväksyi yksimielisesti aluejohtokunnan strategiset linjaukset vv 2017 -2021. Nopeat kaavoitustoimenpiteet kohtaan liitetään Haukivuoren kirkonkylän ja Lonkarinjoen välinen alue. Valmistelutyöryhmä esittää sen edelleen aluejohtokunnalle hyväksyttäväksi sekä lisäesityksen tekemistä Mikkelin kaupungin kaavoitustoimelle. 

Strategiset linjausesitykset ovat pöytäkirjan liitteenä. Lisäksi hyväksyttiin puheenjohtajan valmistelema osatoiminnot ja tehtävävastuuhenkilöt esitettäväksi aluejohtokunnalle, joka on liitteenä. Liitteet 1 ja 2.

Päätös

Hyväksyttiin.

Saatetaan Miksei Oy:n matkailujohtajalle tiedoksi alueen valmiita markkinointipaketteja ja aluejohtokunnan 2017-2021 strategia.

 

Tiedoksi

Aluejohtokunnan jäsenet, Mikkelin kaupungin kaavoitustoimi/Ilkka Tarkkanen, Miksei Oy Maisa Häkkinen, ESSOTE Hans Gärdström, Etelä-Savon Maakuntaliitto Pentti Mäkinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.