Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 86 Suomenniemen aluejohtokunnan valmistelema yhteisaloite Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi / Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2018-1842

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on 10.9.2018 kokouksessaan laatinut aloiteluonnoksen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Aloiteasia sai alkunsa reaktiona 17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa olleeseen kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittamaan vierailijakolumniin Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden ylläpidosta ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917

Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyytensä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden imagon muodostamisessa. Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä myös muiden aluejohtokuntien alueilla.

Luonnospohja aloitteelle on oheismateriaalina.

Suomenniemen aluejohtokunta on esittänyt muille aluejohtokunnille aloitteeseen osallistumista. Muut aluejohtokunnat ovat ottaneet osaa yhteisaloitteeseen, ja aluejohtokuntien lisäykset ovat luettavissa seuraavista pöytäkirjaotteista:

  • Ristiinan aluejohtokunta: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Ristiinan_aluejohtokunta/Kokous_14112018/Suomenniemen_aluejohtokunnan_valmistelem(14723)
  • Mikkelin pitäjän aluejohtokunta: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Mikkelin_pitaumljaumln_aluejohtokunta/Kokous_7112018/Suomenniemen_aluejohtokunnan_valmistelem(14281)
  • Anttolan aluejohtokunta: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Anttolan_aluejohtokunta/Kokous_29102018/Suomenniemen_aluejohtokunnan_valmistelem(14221)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta yhtyy Suomenniemen aluejohtokunnan laatimaan aloitteeseen, joka koskee Mikkelin syrjäseutujen ja reuna-alueiden entistä parempaa huomioimista osana Mikkelin markkinointia ja imagon luomista. Haukivuoren aluejohtokunta ehdottaa, että aloitteeseen kirjataan selvästi myös taajamien nurmikoiden siisteys ja leikkaus kesäaikana koskien erityisesti kaupungin puutarha- ja tilahallinnon vastuulla olevia alueita.

Tiedoksi

Suomenniemen aluejohtokunta

Käsiteltävät asiat