Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 76 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.
Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon perjantaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Saloviin ja Seppo Kantanen.

Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

   

 


Käsiteltävät asiat