Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 94 Muut asiat

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1) Vapaa-ajan- ja paikallisasukkaiden mato-onkikoulutustilaisuus

2) Häkkilän eräpolun näkyvyyden lisääminen kansalaistapahtumilla

3) Haukivuoren Kisailijat ry:n juoksukoulun tukeminen, käsitellään mikäli taloudellinen tilanne sallii

4) Pelastakaa Savon Veet ry:n tukeminen kohdeavustushakemuksen perusteella, käsitellään mikäli taloudellinen tilanne sallii

5) Haukivuoren Eläkkeensaajat ry:n aktiviteettien tukeminen kohdeavustushakemuksen perusteella, käsitellään mikäli taloudellinen tilanne sallii

6) Seppeleen lasku sankarihaudalle 6.12.2018

7) Kuulemistilaisuuksien järjestämiset v. 2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta päättää seuraavaa:

1) Haukivuoren aluejohtokunta esittää idean Kyyveden kalastusalueelle/osakaskunnalle sekä Vapaa-ajan Kalastajat ry:lle, joita aluejohtokunta voi tarvittaessa tukee eri muodoissa.  

2) Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee, mitkä yhteisöt ja tahot voisivat olla järjestämässä polun näkyvyyttä edistäviä tapahtumia kevätkauden loppupuolella ja alkukesästä Häkkilän eräpolulla.

3) Haukivuoren aluejohtokunta arvioi mahdollisuuksiaan tukea Pelastakaa Savon Veet ry:tä kohdeavustuksen muodossa taloudellinen tilanne huomioiden.

4) Haukivuoren aluejohtokunta arvioi mahdollisuuksiaan tukea Haukivuoren Eläkkeensaajat ry:n toimintaa kohdeavustuksen muodossa taloudellinen tilanne huomioiden. Tukea ei voida myöntää matkakuluihin. Muilta osin hakemuksen käyttötarkoitus vastaa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksia, eikä hakemus täten ole aluejohtokuntien kohdeavustusten periaatteiden mukainen. Haukivuoren Eläkkeensaajat ry:lle ei myönnetä avustusta, mutta yhdistystä kehotetaan hakemaan avustusta kaupungilta liikunnan avustuksista.

5) Haukivuoren aluejohtokunta osallistuu sankarihaudalle itsenäisyyspäivänä 6.12.2018 lasketun seppeleen kustannuksiin siten, että Haukivuoren aluejohtokunta maksaa seppeleestä puolet ja seurakunta maksaa puolet.

6) Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee kuulemistilaisuuksien järjestelyistä. Huomioitavana on, että vuonna 2019 on Haukivuorella kaavoitukseen liittyen ainakin kaksi kuulemistilaisuutta. Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee, onko tarvetta järjestää yhtä isompaa tilaisuutta haukivuorelaisille (kuten vuonna 2017 järjestettiin) tai pelkkä vapaa-ajan asukkaiden keskustelutilaisuus tai laajempi pitäjän keskustelutilaisuus.

Tiedoksi

Vapaa-ajan kalastajat/Aki Hirvonen, Kyyveden kalastusalue/Olli Kauppinen, Haukivuoren Kisailijat ry/Asko Kohvakka, Kyyveden Osakaskunta/Pekka Partti, Haukivuoren Eläkkeensaajat ry/Kerttu Saarivuori, Pelastakaa Savon Veet ry/ Rauni Berndt            

Käsiteltävät asiat