Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 90 Kyyvesi -kirjaprojektin tilanne

MliDno-2017-2288

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan eräänä Strategisesti merkittävänä toimintakohteena kohteena on Kyyvesi-kirjan valmistelu ja tuottaminen v. 2018 aikana niin, että kirja valmistuu v. 2019 aikana.

Ohjausryhmän käynnistäminen suoritettiin v. 2017 loppuun mennessä. Ohjausryhmään kutsuttiin Kalastusalueen, Kotiseutuyhdistyksen, Haukivuorelaiset ry:n, Haukivuori nousuun projektin, Mikkelin kaupungin, Kangasniemen kunnan, Metsäkeskuksen, Etelä-Savon ELY -keskuksen ja Haukivuoren aluejohtokunnan edustus. Ohjausryhmän käynnistäjänä, kokoonkutsujana ja alkugeneroija oli aluejohtokunnan puheenjohtaja. Päävastuu toimenpiteitä siirrettiin kalastusalueelle ja ohjausryhmässä valituille henkilöille. Aluejohtokunta tukee projektia taloudellisesti.

Projektin vastuuhenkilöiltä on tullut viesti, että kirjan tekoprosessi on nyt varmistumassa. Kirjan julkaisijana tulee toimimaan Haukivuoren aluejohtokunta, jonka kautta jälleen myynti tapahtuu. Käytännössä myyntipaikkoina tulee mahdollisesti olemaan Haukivuoren kirjasto ja erikoistavaraliike Wanha Osula. Myyntipaikat täsmentyvät myöhemmin selvitysten pohjalta.

Kirjan rahoittajiksi ovat tähän mennessä varmistuneet:

  • Kyyveden kalastusalue
  • Kyyveden Osakaskunta (Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen kautta)
  • Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt kaupungille v. 2019 2000 €:n avustusta

Lisäksi rahoittajiksi kartoitetaan mm. Kangasniemen kuntaa, Pieksämäen kaupunkia sekä muutamia alueen yrityksiä. Myös ennakkomyynti esim. vähintään 10 kpl erissä yrityksille ja yksityisille on mahdollista toteuttaa.

Kirjaprojektille tehdään oma verkkosivu, josta löytyvät tarvittavat faktat ja yhteystiedot. Projektin vastuuhenkilöt tekevät tarkemman aikataulun ja kokonaissuunnitelman. Painotalo valitaan tämän vuoden puolella ja lähtökohtaisesti tavoitteena on saada valmis tuote myyntiin kesällä 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta ottaa osittaisen vastuun Kyyvesi -kirjaprojektin tukemisesta. Aluejohtokunta on esittänyt 2000 euroa strategisten hankkeiden rahoituksesta Kyyvesi -kirjaprojektiin. Seuraava suurempi kokous kirjaprojektin tiimoilta pidetään 7.1.2019 Haukivuorella. Aluejohtokunnan puheenjohtaja osallistuu kokoukseen.


Käsiteltävät asiat