Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 91 Jouko Ritsilän ehdotus drumliini -esiintymän hyödyntämisestä

MliDno-2018-2539

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuorelainen Jouko Ritsilä on kirjoittanut 8.11.2018 Haukivuoren seutu -lehteen kirjoituksen Itsestäänselvyydestä matkailuvaltti. Kirjoituksen aiheena on Saksalan harjun drumliini -esiintymän hyödyntämisestä matkailullisesti.  Koska kyseessä on tiettävästi Euroopan suurin esiintymä, tätä voisi Haukivuorella hyödyntää matkailullisesti.  Jouko Ritsilä ehdottaa, että järjestettäisiin ideointi-/suunnittelukilpailu. Jos resurssit eivät tuohon riitä, Ritsilä ehdottaa, että kannattaisi hyödyntää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osaamista mm. opinnäytetöiden muodossa. Ritsilä esittää, että Haukivuoren aluejohtokunta voisi omassa seutukunnan kehittämistyössään ottaa tämän kärkihankkeeksi.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee Jouko Ritsilän ehdotuksesta hyödyntää drumliini -esiintymää matkailullisesti ja käsittelee Haukivuoren aluejohtokunnan mahdollisuuksia ottaa jokin osa-alue osaksi aluejohtokunnan kehittämistyötä. Päätös tästä edellyttää kuitenkin muiden seudun toimijoiden ja Mikkelin kaupungin roolin selvittämistä asiassa.

Haukivuoren aluejohtokunta toivoo vastauksia yhteistyökutsuunsa Mikkelin kaupungilta, Miksei Oy:ltä ja Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:ltä.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki/Timo Halonen, Miksei Oy ja Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry/Maisa Häkkinen, Jouko Ritsilä

Käsiteltävät asiat