Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 82 Haukivuoren junaliikenteen edistämisen lähiajan jatkotoimenpiteitä ja Mikkelin kaupungin sekä Pirjo Siiskosen esitykset Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunto- ja ilmoituspyyntönä junapilotti ja rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä

MliDno-2015-1248

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus antoi lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriölle kaupungin näkemyksistä alueellisen junaliikenteen kehittämiseksi junapilotin ja rautateiden osto- ja velvoiteliikenteen muodoissa. Liitteinä ovat Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö sekä Mikkelin kaupungin lausunto, Etelä-Savon maakuntaliiton lausunto, Pirjo Siiskosen Liikenne- ja viestintäministeriölle toimittama lausunto ja Siiskosen mielipidekirjoitus aiheesta.

Mikkelin kaupunginhallitus ei sitoutunut Liikenne- ja viestintäministeriön esittämään pilottihankkeeseen, joka olisi voinut mahdollistaa junavuorojen järjestämisen Haukivuorelle/Haukivuorelta. Perusteluksi kaupunginhallitus esitti kaupungin taloudellisten ja henkilöstöresurssien puutetta. Myöskään Etelä-Savon maakuntaliitto ei lausunnon perusteella voi sitoutua pilottihankkeeseen.

Pirjo Siiskonen on lähettänyt aluejohtokunnalle Liikenne- ja viestintäministeriölle jättämänsä aloitteen pilottihankkeen puolesta Haukivuoren junavuorojen järjestämiseksi. Samassa aloitteessaan Siiskonen esittää oikorataa Mikkeli - Lahti - Helsinki välille. Siiskonen on antanut luvan nimensä ja kirjoittamansa aloitteen julkaisemiseksi. Siiskosen mielipidekirjoitus aiheesta on julkaistu sanomalehti Länsi-Savossa 16.10.2017 otsikolla: Oikorata Lahteen tekisi Mikkelistä vetovoimaisen Helsingin esikaupunkialueen. Kirjoitus on luettavissa verkossa: https://lansi-savo.fi/mielipide/lukijalta/5354b8a9-2e86-490a-877b-e840ec3a04c2. Lisäksi kirjoitus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta esittää, että Mikkelin kaupunki organisoi Etelä-Savon maakuntaliiton, Pohjois-Savon ELY -keskuksen johdon ja aluejohtokunnan puheenjohtajan kanssa heti alkuvuodesta keskustelutilaisuuden, jossa sovitaan yhteisestä toimintalinjasta käynnille helmikuussa VR:n johdon luokse junaliikenteen avaamiseksi jälleen Haukivuorelle.

VR:n käynnille edellä olevien tahojen lisäksi pyritään saamaan mukaan alueen ministerit Jari Leppä ja Antti Häkkänen. Haukivuoren aluejohtokunta esittää ryhmän kokoajiksi ja ministereiden kutsujiksi Mikkelin kaupungin juna-asioista vastaavaa teknistä johtajaa Jouni Riihelää ja Maakuntaliiton kehittämispäällikkö Markku Tanttua.

Perusteena ehdotukselle keskustelutilaisuudesta on se, että junan pysähtyminen Haukivuorella saataisiin aikaiseksi viimeistään 1-2 vuoden sisällä siksi, että uusi osto- ja velvoiteliikennejärjestely alkaa 1.1.2020 raideliikenteessä. Tämän hallituskauden aikana on alueelta kaksi ministeriä vaikuttamassa VR:n päätöksentekoon Haukivuoren junajärjestelyiden aikaansaamiseksi.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki/Jouni Riihelä ja Timo Halonen, Pohjois-Savon ELY-keskus/Satu Huttunen, Etelä-Savon maakuntaliitto/Markku Tanttu ja Pentti Mäkinen

Käsiteltävät asiat