Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 13.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 79 Haukivuoren aluejohtokunnan lausunnot Mikkelin kaupungin lautakuntien talousarvioesityksiin vuodelle 2019 ja -suunnitelmiin vuosille 2020–2022

MliDno-2018-1939

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnalta on pyydetty 16.11.2018 mennessä lausuntoja vuoden 2019 talousarvioesityksistä ja vuosien 2020–2022 taloussuunnittelmista seuraavien lautakuntien osalta: kasvatus- ja opetuslautakunta, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta ja kaupunkiympäristölautakunnalta.

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on välittänyt lautakuntien talousarvioehdotukset aluejohtokunnan jäsenille ja pyytänyt heitä antamaan kommenttinsa Pekka Moilaselle lausuntojen valmistelua varten, jotta Moilanen voi toimittaa lausunnot eteenpäin 16.11.2018 mennessä kaupunginhallitukselle. Tämä siksi, että Haukivuoren aluejohtokunta ei ehtinyt kokoontua ennen annettua määräpäivää. Haukivuoren aluejohtokunnan kaupunginhallitukselle toimittamat lausunnot ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Käsiteltävät asiat